Qida məhsulları risk balı üzrə təsnifatlaşdırılıb

Qida məhsulları risk balı üzrə təsnifatlaşdırılıb
# 11 dekabr 2023 11:23 (UTC +04:00)

Qida təhlükəsizliyi nəzarətinə aid edilən məhsulların risk balı üzrə Təsnifatı müəyyənləşib.

APA-nın xəbərinə görə, bu, Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi “Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə qida və yem məhsullarının, habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatların idxalı qaydası, həmin məhsul, material və məmulatlar gömrük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl göndərilən elektron bildirişin forması və təqdim edilmə müddətləri, qida və

yem məhsullarının tranzit daşıması Qaydası”nda əksini tapıb.

Qaydaya əsasən, risk səviyyəsindən asılı olaraq məhsullar b risk balı üzrə təsnifləşdirilir. İdxal edilmiş hər məhsul növünə münasibətdə idxalatçı və istehsal və ya emal obyekti də nəzərə alınmaqla idxal əməliyyatı tarixçəsi formalaşdırılır.

İdxal əməliyyatı tarixçəsi məhsul növünün hər bir idxalatçısı, istehsal və ya emal obyektinə münasibətdə, o cümlədən aşağıda qeyd edilən hallarda ayrı-ayrı formalaşdırılır:

- idxal olunmuş məhsul partiyalarında eyni obyektdə istehsal və ya emal olunmuş birdən çox məhsul növü olduqda - hər bir məhsul növü üçün;

- idxal olunmuş məhsul partiyalarında birdən çox obyektdə istehsal və ya emal olunmuş eyni məhsul növü olduqda - hər bir obyektdə istehsal və ya emal olunan məhsul növü üçün.

- İdxal əməliyyatı tarixçəsi ilk dəfə yaradıldıqda və ya fiziki nəzarət tədbirləri nəticəsində uyğunsuzluq aşkarlandıqda məhsul növləri müsbət idxal əməliyyatı tarixçəsi yarananadək eynilik və fiziki nəzarət tədbirlərinə cəlb olunur.

- Müsbət idxal əməliyyatı tarixçəsi məhsul növlərinin risk balından asılı olaraq aşağıdakı qaydada formalaşır:

- risk balı 1 olan məhsul növləri üzrə - 1 fiziki nəzarət tədbirinin nəticəsi uyğun olduqda;

- risk balı 2 olan məhsul növləri üzrə - 2 ardıcıl fiziki nəzarət tədbirinin nəticələri uyğun olduqda;

- risk balı 3 olan məhsul növləri üzrə - 3 ardıcıl fiziki nəzarət tədbirinin nəticələri uyğun olduqda.

Müsbət idxal əməliyyatı tarixçəsi formalaşmamış və bununla bağlı eynilik və fiziki nəzarətə cəlb edilmiş məhsul növünə tətbiq edilən fiziki nəzarətin nəticələri müəyyən edilmədən əvvəl, eyni idxalatçı tərəfindən eyni obyektdə istehsal və ya emal olunan eyni məhsul növünün idxalı ilə bağlı yeni müraciət daxil olduqda həmin məhsul növünə eynilik və fiziki nəzarət tədbirləri tətbiq olunur. Müsbət idxal əməliyyatı tarixçəsi formalaşdıqdan sonra məhsul növləri aşağıda nəzərdə tutulan dövriliklə eynilik və fiziki nəzarət tədbirlərinə cəlb edilir:

- risk balı 1 olan məhsul növləri üzrə hər 100 idxal əməliyyatının təsadüfi seçim yolu ilə müəyyənləşdirilən ən çoxu 12 faizi;

- risk balı 2 olan məhsul növləri üzrə hər 100 idxal əməliyyatının təsadüfi seçim yolu ilə müəyyənləşdirilən ən çoxu 17 faizi;

- risk balı 3 olan məhsul növləri üzrə hər 100 idxal əməliyyatının təsadüfi seçim yolu ilə müəyyənləşdirilən ən çoxu 34 faizi.

Qida təhlükəsizliyi nəzarətinə aid edilən məhsulların risk balı üzrə Təsnifatı

Sıra

№-si

Malların adları və ya kateqoriyaları

XİF MN

üzrə kod

Risk balı

1.

İribuynuzlu mal-qara ətinin təzə və ya soyudulmuş cəmdəkləri və şaqqaları

0201 10

3

2.

İribuynuzlu mal-qara ətinin təzə və ya soyudulmuş sümüklü parçaları

0201 20

3

3.

İribuynuzlu mal-qara ətinin təzə və ya soyudulmuş sümüksüz parçaları

0201 30

3

4.

İribuynuzlu mal-qara ətinin dondurulmuş cəmdəkləri və şaqqaları

0202 10

3

5.

İribuynuzlu mal-qara ətinin dondurulmuş sümüklü digər parçaları

0202 20

3

6.

İribuynuzlu mal-qara ətinin dondurulmuş sümükdən ayrılmış əti

0202 30

3

7.

Təzə ya soyudulmuş donuz ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0203 11

3

8.

Təzə ya soyudulmuş donuz ətinin sümüklü budları, kürəkləri və onların parçaları

0203 12

3

9.

Təzə və ya soyudulmuş donuz ətinin digər hissələri

0203 19

3

10.

Dondurulmuş donuz ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0203 21

3

11.

Dondurulmuş donuz ətinin sümüklü budları, kürəkləri və onlardan parçalar

0203 22

3

12.

Dondurulmuş donuz ətinin digər hissələri

0203 29

3

13.

Təzə ya soyudulmuş quzu ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0204 10

3

14.

Təzə ya soyudulmuş qoyun ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0204 21

3

15.

Təzə və ya soyudulmuş qoyun ətinin digər sümüklü parçaları

0204 22

3

16.

Təzə və ya soyudulmuş sümüksüz qoyun əti

0204 23

3

17.

Dondurulmuş quzu ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0204 30

3

18.

Dondurulmuş qoyun ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0204 41

3

19.

Dondurulmuş qoyun ətinin sümüklü digər parçaları

0204 42

3

20.

Dondurulmuş sümüksüz qoyun əti

0204 43

3

21.

Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş keçi əti

0204 50

3

22.

Atların, ulaqların, qatırların və ya at

qatırlarının təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti

0205 00

3

23.

İribuynuzlu mal-qaranın təzə və ya soyudulmuş qida üçün yararlı olan ətinin

əlavə məhsulları

0206 10

3

24.

Dondurulmuş iribuynuzlu mal-qaranın dilləri

0206 21

3

25.

Dondurulmuş iribuynuzlu mal-qaranın qaraciyəri

0206 22

3

26.

Dondurulmuş iribuynuzlu mal-qaranın qida üçün yararlı olan ətinin digər əlavə məhsulları

0206 29

(0206 29

100 0

istisna olmaqla)

3

27.

Donuzların təzə və ya soyudulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları

0206 30

3

28.

Donuzların dondurulmuş qaraciyəri

0206 41

3

29.

Donuzların dondurulmuş qida üçün yararlı olan ətinin digər əlavə məhsulları

0206 49

3

30.

Qoyunun, keçinin, atların, ulaqların, qatırların və at qatırlarının təzə və ya soyudulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları

0206 80

(0206 80

100 0

istisna olmaqla)

3

31.

Qoyunun, keçinin, atların, ulaqların, qatırların və at qatırlarının dondurulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları

0206 90

(0206 90

100 0

istisna olmaqla)

3

32.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti

0207 11

3

33.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, dondurulmuş əti

0207 12

3

34.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) təzə və ya

soyudulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 13

3

35.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus)

dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 14

3

36.

Hindtoyuğunun hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti

0207 24

3

37.

Hindtoyuqlarının hissələrə ayrılmamış dondurulmuş əti

0207 25

3

38.

Hindtoyuğunun təzə ya soyudulmuş

cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 26

3

39.

Hindtoyuğunun dondurulmuş cəmdək hissə- ləri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 27

3

40.

Ördəklərin hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti

0207 41

3

41.

Ördəklərin hissələrə bölünməmiş, dondurul- muş əti

0207 42

3

42.

Ördəklərin təzə və ya soyudulmuş yağlı qaraciyəri

0207 43

3

43.

Ördəklərin təzə soyudulmuş cəmdək

hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 44

3

44.

Ördəklərin dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 45

3

45.

Qazların hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti

0207 51

3

46.

Qazların hissələrə lünməmiş, dondurulmuş əti

0207 52

3

47.

Qazların təzə və ya soyudulmuş yağlı qaraciyəri

0207 53

3

48.

Qazların təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə

məhsulları

0207 54

3

49.

Qazların dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 55

3

50.

Firəngtoyuqlarının təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 60

3

51.

Evdovşanlarının və ya dovşanlarının təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları

0208 10

3

52.

Primatların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları

0208 30

3

53.

Balinaların, delfinlərin və dəniz donuzlarının (Cetacea məməlilər dəstəsi), lamantinlərin və dyoqonların (Sirenia məməlilər dəstəsi), suitilərin, dəniz şirlərinin və morjların (Pinnipedia yarımdəstəsinin məməliləri) təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin

qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları

0208 40

3

54.

Sürünənlərin (ilanlar və tısbağalar da daxil olmaqla) təzə, soyudulmuş və ya

dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları

0208 50

3

55.

Dəvələrin və dəvəkimilər fəsiləsinin digər heyvanlarının (Camelidae) təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün

yararlı olan əlavə məhsulları

0208 60

3

56.

Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş digər ətlər və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları (ev göyərçinləri, ov heyvanları, şimal maralı və digərləri)

0208 90

3

57.

Əridilməmiş ya digər üsulla hasil edilməmiş, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş,

duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş yavan ətdən ayrılmış donuz piyi

0209 10

3

58.

Əridilməmiş ya digər üsulla hasil edilməmiş, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş,

duzlu və ya duzlu suda olan qurudulmuş və

0209 90

3

ya hisə verilmiş yavan ətdən ayrılmış ev quşunun piyi

59.

Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz ətinin sümüklü budları,

kürəkləri və onların parçaları

0210 11

3

60.

Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz ətinin döş hissəsi və onun parçaları

0210 12

3

61.

Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz ətinin digər hissələri

0210 19

3

62.

Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş, sümüklü və ya sümüksüz iribuynuzlu mal-qara əti

0210 20

3

63.

Primatların duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş əti və qida üçün yararlı olan ətin əlavə məhsulları, ətdən

və ya ətin əlavə məhsullarından qida üçün yararlı olan narın və qaba üyüdülmüş unu

0210 91

3

64.

Balinaların, delfinlərin, dəniz donuzlarının (Cetacea məməlilər dəstəsi), lamantinlərin və dyoqonların (Sirenia məməlilər dəstəsi), suitilərin, dəniz şirlərinin və morjların (Pinnipedia yarımdəstəsinin məməliləri) duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş əti və qida üçün yararlı olan ətin əlavə məhsulları, ətdən və ya ətin əlavə məhsullarından qida üçün yararlı olan narın

və qaba üyüdülmüş unu

0210 92

3

65.

Sürünənlərin (ilan və tısbağa da daxil olmaqla) duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş əti və qida üçün yararlı olan ətin əlavə məhsulları, ətdən və ya ətin əlavə məhsullarından qida üçün yararlı olan narın

və qaba üyüdülmüş unu

0210 93

3

66.

Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş digər ət, ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları və qida üçün yararlı olan narın və qaba üyüdülmüş unu

0210 99

3

67.

Təzə və ya soyudulmuş alabalıq (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,

0302 11

3

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache və Oncorhynchus chrysoqaster)

68.

Təzə və ya soyudulmuş Sakit okean qızılbalığı (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn- chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və

Oncorhynchus rhodurus)

0302 13

3

69.

Təzə və ya soyudulmuş Atlantik okeanı qızılbalığı (Salmo salar) və Dunay qızılbalığı (Hucho hucho)

0302 14

3

70.

Təzə ya soyudulmuş digər qızılbalıqlar

0302 19

3

71.

Təzə və ya soyudulmuş paltus (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0302 21

3

72.

Təzə və ya soyudulmuş dəniz kambalası (Pleuronectes platessa)

0302 22

3

73.

Təzə və ya soyudulmuş dəniz dili (Solea spp.)

0302 23

3

74.

Təzə və ya soyudulmuş qalxan (Psetta maxima)

0302 24

3

75.

Təzə və ya soyudulmuş digər kambalakimilər

0302 29

3

76.

Təzə və ya soyudulmuş uzunüzgəcli tunes və ya albakor (Thunnus alalunga)

0302 31

3

77.

Təzə və ya soyudulmuş sarıüzgəcli tunes (Thunnus albacares)

0302 32

3

78.

Təzə ya soyudulmuş zolaqlı tunes

(skipcek, zolaqlı bonito) (Katsuwonus pelamis)

0302 33

3

79.

Təzə və ya soyudulmuş irigözlü tunes (Thunnus obesus)

0302 34

3

80.

Təzə və ya soyudulmuş göy tunes və ya adi tunes və mavi Sakit okean tunesi (Thunnus

thynnus, Thunnus orientalis)

0302 35

3

81.

Təzə və ya soyudulmuş mavi cənub tunesi (Thunnus maccoyii)

0302 36

3

82.

Təzə və ya soyudulmuş digər tunes (Thunnus cinsli) balığı

0302 39

3

83.

Təzə və ya soyudulmuş siyənək (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0302 41

3

84.

Təzə və ya soyudulmuş ançouslar (Engraulis spp.)

0302 42

3

85.

Təzə və ya soyudulmuş sardinalar (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), kilkalar və ya şprotlar

(Sprattus sprattus)

0302 43

3

86.

Təzə və ya soyudulmuş skumbriya (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302 44

3

87.

Təzə və ya soyudulmuş stavrida (Trachurus spp.)

0302 45

3

88.

Təzə və ya soyudulmuş kobia (Rachycentron canadum)

0302 46

3

89.

Təzə və ya soyudulmuş qılınc balığı (Xiphias gladius)

0302 47

3

90.

Təzə və ya soyudulmuş tropik skumbriyalar (Rastrelliger spp.), makrellər (Scombero- morus spp.), karanks (Caranx spp.) ), pamp (Pampus spp.), Sakit okean sayrası (Cololabis saira), onüzgəcli stavrida (Decapterus spp.), kaplin (Mallotus villosus), xallı kiçik tunes (Euthynnus affinis), palamut (Sarda spp.), Istiophoridae fəsiləsinin

balıqları (merlinlər, yelkən balığı, nizəli balıqlar)

0302 49

3

91.

Təzə və ya soyudulmuş treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0302 51

3

92.

Təzə ya soyudulmuş pikşa (Melanogrammus aeglefinus)

0302 52

3

93.

Təzə və ya soyudulmuş sayda (Pollachius virens)

0302 53

3

94.

Təzə və ya soyudulmuş merluza (Merluccius spp.) və Amerika sapüzgəcli nalimı

(Urophycis spp.)

0302 54

3

95.

Təzə və ya soyudulmuş mintay (Theragra chalcogramma)

0302 55

3

96.

Təzə və ya soyudulmuş putassu (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0302 56

3

97.

Təzə və ya soyudulmuş boreogadus saida növlü balıq, merlanq (Merlangius merlangus),

0302 59

3

gümüşü sayda (Pollachius pollachius), dəniz durnabalığı (Molva sрр.) və Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae və Muraenolepididae fəsilələrinin

digər balıqları

98.

Təzə və ya soyudulmuş tilapiya (Oreochromis spp.)

0302 71

3

99.

Təzə ya soyudulmuş naqqa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0302 72

3

100.

Təzə və ya soyudulmuş karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo

spp., Osteochilus hasselti, Leptobardus hoeveni, Megalobrama spp.)

0302 73

3

101.

Təzə və ya soyudulmuş angvil (Anguilla spp.)

0302 74

3

102.

Təzə və ya soyudulmuş Nil latesi (Lates niloticus) və ilanbaş (Channa spp.)

0302 79

3

103.

Təzə və ya soyudulmuş akulalar

0302 81

3

104.

Təzə və ya soyudulmuş skatlar və rombvarı skatlar (Rajidae)

0302 82

3

105.

Təzə ya soyudulmuş diş balığı (Dissostichus spp.)

0302 83

3

106.

Təzə ya soyudulmuş dəniz levrəyi (Dicentrarchus spp.)

0302 84

3

107.

Təzə və ya soyudulmuş mərcan balıqları və ya dəniz dabanbalıqları (Sparidae)

0302 85

3

108.

Təzə və ya soyudulmuş digər balıqlar

0302 89

3

109.

Təzə və ya soyudulmuş balığın qaraciyəri, kürüsü və toxum vəzisi

0302 91

3

110.

Təzə və ya soyudulmuş akula üzgəcləri

0302 92

3

111.

Təzə və ya soyudulmuş üzgəclər, başlar, quyruqlar, hava kisəsi və balığın qida üçün

yararlı olan digər əlavə məhsulları

0302 99

3

112.

Dondurulmuş nerka (Oncorhynchus nerka)

0303 11

3

113.

Dondurulmuş Sakit okean qızılbalığı (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,

0303 12

3

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus)

114.

Dondurulmuş Atlantik okeanı qızılbalığı (Salmo salar) və Dunay qızılbalığı (Hucho

hucho)

0303 13

3

115.

Dondurulmuş alabalıq (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache və Oncorhynchus chrysogaster)

0303 14

3

116.

Dondurulmuş digər qızılbalıqlar

0303 19

3

117.

Dondurulmuş tilapiya (Oreochromis spp.)

0303 23

3

118.

Dondurulmuş naqqa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0303 24

3

119.

Dondurulmuş karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobardus hoeveni, Megalobrama spp.)

0303 25

3

120.

Dondurulmuş angvil (Anguilla spp.)

0303 26

3

121.

Dondurulmuş Nil latesi (Lates niloticus) və ilanbaş (Channa spp.)

0303 29

3

122.

Dondurulmuş paltus (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0303 31

3

123.

Dondurulmuş dəniz kambalası (Pleuronectes platessa)

0303 32

3

124.

Dondurulmuş dəniz dili (Solea spp.)

0303 33

3

125.

Dondurulmuş qalxanlar (Psetta maxima)

0303 34

3

126.

Dondurulmuş digər kambalakimilər

0303 39

3

127.

Dondurulmuş uzunüzgəcli tunes və ya albakor (Thunnus alalunga)

0303 41

3

128.

Dondurulmuş sarıüzgəcli tunes (Thunnus albacares)

0303 42

3

129.

Dondurulmuş zolaqlı tunes (skipcek, zolaqlı bonito) (Katsuwonus pelamis)

0303 43

3

130.

Dondurulmuş irigözlü tunes (Thunnus obessus)

0303 44

3

131.

Dondurulmuş mavi tunes və ya adi tunes və mavi Sakit okean tunesi (Thunnus thynnus,

Thunnus orientalis)

0303 45

3

132.

Dondurulmuş mavi cənub tunesi (Thunnus maccoyii)

0303 46

3

133.

Dondurulmuş digər tuneslər (Thunnus cinsli)

0303 49

3

134.

Dondurulmuş siyənək (Сlupea harengus, Сlupea pallasii)

0303 51

3

135.

Dondurulmuş sardinalar (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.),

kilkalar və ya şprotlar (Sprattus sprattus)

0303 53

3

136.

Dondurulmuş skumbriya (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0303 54

3

137.

Dondurulmuş stavrida (Trachurus spp.)

0303 55

3

138.

Dondurulmuş kobia (Rachycentron canadum)

0303 56

3

139.

Dondurulmuş qılınc balığı (Xiphias gladius)

0303 57

3

140.

Dondurulmuş tropik skumbriyalar (Rastrel- liger spp.), makrellər (Scomberomorus spp.), karanks (Caranx spp.), pamp (Pampus spp.), Sakit okean sayrası (Cololabis saira), onüzgəcli stavrida (Decapterus spp.), kaplin (Mallotus villosus), xallı kiçik tunes (Euthynnus affinis), ançouslar (Engraulis spp.), palamut (Sarda spp.), Istiophoridae

fəsiləsinin balıqları (merlinlər, yelkən balığı, nizəli balıqlar)

0303 59

3

141.

Dondurulmuş treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0303 63

3

142.

Dondurulmuş pikşa (Melanogrammus aeglefinus)

0303 64

3

143.

Dondurulmuş sayda (Pollachius virens)

0303 65

3

144.

Dondurulmuş merluza (Merluccius spp.) və Amerika sapüzgəcli nalimı (Urophycis spp.)

0303 66

3

145.

Dondurulmuş mintay (Theragra chalcog- ramma),

0303 67

3

146.

Dondurulmuş putassu (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0303 68

3

147.

Dondurulmuş boreogadus saida növlü balıq, merlanq (Merlangius merlangus), gümüşü

0303 69

3

sayda (Pollachius pollachius), dəniz durnabalığı (Molva sрр.) və Bregma- cerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae və Muraenolepididae fəsilələrinin

digər balıqları

148.

Dondurulmuş akulalar

0303 81

3

149.

Dondurulmuş skatlar və rombvarı skatlar (Rajidae)

0303 82

3

150.

Dondurulmuş diş balığı (Dissostichus spp.)

0303 83

3

151.

Dondurulmuş dəniz levrəyi (Dicentrarchus spp.)

0303 84

3

152.

Dondurulmuş digər balıqlar

0303 89

3

153.

Dondurulmuş balıq qaraciyəri, kürüsü və toxum vəzisi

0303 91

3

154.

Dondurulmuş akula üzgəcləri

0303 92

3

155.

Dondurulmuş üzgəclər, başlar, quyruqlar, hava kisəsi və balığın qida üçün yararlı olan digər əlavə məhsulları

0303 99

3

156.

Təzə ya soyudulmuş tilapiyanın (Oreochromis spp.) filesi

0304 31

3

157.

Təzə və ya soyudulmuş naqqanın (Pangasius

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) filesi

0304 32

3

158.

Təzə və ya soyudulmuş Nil latesinin (Lates niloticus) filesi

0304 33

3

159.

Təzə və ya soyudulmuş karpın (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobardus hoeveni, Megalobrama spp.), angvilin (Anguilla spp.) və ilanbaşın (Channa

spp.) filesi

0304 39

3

160.

Təzə və ya soyudulmuş Sakit okean qızılbalığının (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus), Atlantik okeanı

0304 41

3

qızılbalığının (Salmo salar) və Dunay qızılbalığının (Hucho hucho) filesi

161.

Təzə və ya soyudulmuş alabalığın (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache

və Oncorhynchus chrysoqaster) filesi

0304 42

3

162.

Təzə və ya soyudulmuş kambalakimilərin (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae) filesi

0304 43

3

163.

Təzə və ya soyudulmuş Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae və

Muraenolepididae fəsilələrinin balıqlarının filesi

0304 44

3

164.

Təzə və ya soyudulmuş qılınc balığının (Xiphias gladius) filesi

0304 45

3

165.

Təzə ya soyudulmuş diş balığının (Dissostichus spp.) filesi

0304 46

3

166.

Təzə və ya soyudulmuş akulaların filesi

0304 47

3

167.

Təzə ya soyudulmuş skatların və rombvarı skatların (Rajidae) filesi

0304 48

3

168.

Təzə və ya soyudulmuş digər balıqların fileləri

0304 49

3

169.

Təzə və ya soyudulmuş tilapiyanın (Oreochromis spp.), naqqanın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpın (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmich- thys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobardus hoeveni, Megalobrama spp.), angvilin (Anguilla spp.), Nil latesin (Lates niloticus) və ilanbaşının (Channa spp.)

digər əti, (qiymə də daxil olmaqla)

0304 51

3

170.

Qızılbalıqlarının təzə və ya soyudulmuş digər əti (qiymə də daxil olmaqla)

0304 52

3

171.

Təzə və ya soyudulmuş Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae və Muraenolepididae fəsilələrinin balıqlarının

digər əti (qiymə də daxil olmaqla)

0304 53

3

172.

Təzə və ya soyudulmuş qılınc balığının (Xiphias gladius) digər əti (qiymə də daxil

olmaqla)

0304 54

3

173.

Təzə və ya soyudulmuş diş balığının (Dissostichus spp.) digər əti (qiymə də daxil olmaqla)

0304 55

3

174.

Təzə və ya soyudulmuş akulaların digər əti (qiymə də daxil olmaqla)

0304 56

3

175.

Təzə ya soyudulmuş skatların və rombvarı skatların (Rajidae) digər əti (qiymə də daxil olmaqla)

0304 57

3

176.

Digər balıqların təzə ya soyudulmuş digər əti (qiymə də daxil olmaqla)

0304 59

3

177.

Tilapiyanın (Oreochromis spp.) dondurulmuş filesi

0304 61

3

178.

Naqqanın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) dondurulmuş filesi

0304 62

3

179.

Nil latesin (Lates niloticus) dondurulmuş filesi

0304 63

3

180.

Karpın (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal- michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobardus hoeveni, Megalobrama spp.), angvilin

(Anguilla spp.) və ilanbaşın (Channa spp.) dondurulmuş filesi

0304 69

3

181.

Treskanın (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) dondurulmuş filesi

0304 71

3

182.

Pikşanın (Melanogrammus aeglefinus) dondurulmuş filesi

0304 72

3

183.

Saydanın (Pollachius virens) dondurulmuş filesi

0304 73

3

184.

Merluzanın (Merluccius spp.) və Amerika sapüzgəcli nalimın (Urophycis spp.) dondurulmuş filesi

0304 74

3

185.

Mintayın (Theragra chalcogramma) dondurul- muş filesi

0304 75

3

186.

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,

0304 79

3

Moridae Muraenolepididae fəsilələrinin digər balıqlarının dondurulmuş filesi

187.

Sakit okean qızılbalığının (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus), Atlantik okeanı qızılbalığının (Salmo salar) və Dunay qızılbalığının (Hucho

hucho) dondurulmuş filesi

0304 81

3

188.

Alabalığın (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache və Oncorhynchus

chrysoqaster) dondurulmuş filesi

0304 82

3

189.

Kambalakimilərin (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae) dondurulmuş filesi

0304 83

3

190.

Qılınc balığın (Xiphias gladius) dondurulmuş filesi

0304 84

3

191.

Diş balığın (Dissostichus spp.) dondurulmuş filesi

0304 85

3

192.

Siyənəyin (Clupea harengus, Clupea pallasii) dondurulmuş filesi

0304 86

3

193.

Tunesin (Thunnus cinsli), zolaqlı tunesin

(skipcek, zolaqlı bonito) (Katsuwonus pelamis) dondurulmuş filesi

0304 87

3

194.

Akulaların, skatların və rombvarı skatların (Rajidae) dondurulmuş filesi

0304 88

3

195.

Digər balıqların dondurulmuş fileləri

0304 89

3

196.

Qılınc balığın (Xiphias gladius) dondurulmuş digər əti (qiymə də daxil olmaqla)

0304 91

3

197.

Diş balığın (Dissostichus spp.) dondurulmuş digər əti (qiymə də daxil olmaqla)

0304 92

3

198.

Tilapiyanın (Oreochromis spp.), naqqanın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpın (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobardus

0304 93

3

hoeveni, Megalobrama spp.), angvilin (Anguilla spp.), Nil latesin (Lates niloticus) və ilanbaşın (Channa spp.) dondurulmuş digər

əti (qiymə də daxil olmaqla)

199.

Mintayın (Theragra chalcogramma) dondu- rulmuş digər əti (qiymə də daxil olmaqla)

0304 94

3

200.

Mintaydan (Theragra chalcogramma) başqa, Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae və Muraenolepididae fəsilələrinin

balıqlarının dondurulmuş digər əti (qiymə də daxil olmaqla)

0304 95

3

201.

Akulaların dondurulmuş digər əti(qiymə də daxil olmaqla)

0304 96

3

202.

Skatların və rombvarı skatların (Rajidae) dondurulmuş digər əti (qiymə də daxil

olmaqla)

0304 97

3

203.

Digər balıqların dondurulmuş digər əti(qiymə də daxil olmaqla)

0304 99

3

204.

Qurudulmuş, hisə verilmiş, duzlu və ya duzlu suda olan balıqların qaraciyəri, kürüsü və toxum vəzisi

0305 20

3

205.

Tilapiyanın (Oreochromis spp.), naqqanın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpın (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobardus hoeveni, Megalobrama spp.), angvilin (Anguilla spp.), Nil latesin (Lates niloticus) və ilanbaşın (Channa spp.) qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş, lakin hisə

verilməmiş filesi

0305 31

3

206.

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae və Muraenolepididae fəsilələrinin balıqlarının qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş, lakin hisə verilməmiş filesi

0305 32

3

207.

Digər balıqların qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş, lakin hisə verilməmiş

filesi

0305 39

3

208.

Sakit okean qızılbalığı (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus), Atlantik okeanı qızılbalığı (Salmo salar) və Dunay qızılbalığının (Hucho hucho), qida üçün yararlı əlavə məhsullarından başqa, filesi də

daxil olmaqla hisə verilmiş balıq

0305 41

3

209.

Siyənəyin (Clupea harengus, Clupea pallasii), qida üçün yararlı əlavə məhsullarından başqa, filesi də daxil olmaqla hisə verilmiş

balıq

0305 42

3

210.

Alabalığın (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache və Oncorhynchus chrysoqaster), qida üçün yararlı əlavə məhsullarından başqa, filesi də daxil

olmaqla hisə verilmiş balıq

0305 43

3

211.

Tilapiya (Oreochromis spp.), naqqa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobardus hoeveni, Megalobrama spp.), angvil (Anguilla spp.), Nil latesi (Lates niloticus) və ilanbaşının (Channa spp.), qida üçün yararlı

əlavə hsullarından başqa, filesi də daxil olmaqla hisə verilmiş balıq

0305 44

3

212.

Qida üçün yararlı əlavə məhsullarından başqa, filesi də daxil olmaqla digər hisə verilmiş balıqlar

0305 49

3

213.

Duzlu və ya duzsuz, lakin hisə verilməmiş qurudulmuş treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) balığı, qida üçün yararlı olan əlavə məhsullarından başqa

0305 51

3

214.

Duzlu və ya duzsuz, lakin hisə verilməmiş qurudulmuş tilapiya (Oreochromis spp.), naqqa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias

0305 52

3

spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobardus hoeveni, Megalobrama spp.), angvil (Anguilla spp.), Nil latesi (Lates niloticus) və ilanbaşı (Channa spp.) balığı, qida üçün yararlı olan

əlavə məhsullarından başqa

215.

Duzlu və ya duzsuz, lakin hisə verilməmiş qurudulmuş Bregmacerotidae, Euclichthyi- dae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae və Muraenolepididae fəsilələrinin balıqları, qida üçün yararlı olan əlavə məhsullarından başqa

0305 53

3

216.

Duzlu və ya duzsuz, lakin hisə verilməmiş qurudulmuş siyənək (Clupea harengus, Clupea pallasii), ançouslar (Engraulis spp.), sardinalar (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), kilkalar və ya şprotlar (Sprattus sprattus), skumbriya (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), tropik skumbriyalar (Rastrelliger spp.), makrellər (Scombero- morus spp.), stavrida (Trachurus spp.), karanks (Caranx spp.), kobia (Rachycentron canadum), pamp (Pampus spp.), Sakit okean sayrası (Cololabis saira), onüzgəcli stavrida (Decapterus spp.), kaplin (Mallotus villosus), qılınc balığı (Xiphias gladius), xallı kiçik tunes (Euthynnus affinis), palamut (Sarda spp.), Istiophoridae fəsiləsinin balıqları (merlinlər, yelkən balığı, nizəli balıqlar), qida üçün yararlı

olan əlavə məhsullarından başqa

0305 54

3

217.

Duzlu və ya duzsuz, lakin hisə verilməmiş

qurudulmuş digər balıqlar, qida üçün yararlı olan əlavə məhsullarından başqa

0305 59

3

218.

Duzlu, lakin qurudulmamış və hisə verilməmiş, duzlu suya qoyulmuş siyənək (Clupea harengus, Clupea pallasii) balığı, qida üçün yararlı olan əlavə məhsullarından

başqa

0305 61

3

219.

Duzlu, lakin qurudulmamış və hisə verilməmiş, duzlu suya qoyulmuş treska (Gadus Morhua, Gadus Ogac Macrocephalus) balığı, qida üçün yararlı olan

əlavə məhsullarından başqa

0305 62

3

220.

Duzlu, lakin qurudulmamış və hisə verilməmiş, duzlu suya qoyulmuş ançous (Engraulis spp.) balığı, qida üçün yararlı olan əlavə məhsullarından başqa

0305 63

3

221.

Duzlu, lakin qurudulmamış və hisə verilməmiş, duzlu suya qoyulmuş tilapiya (Oreochromis spp.), naqqa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal- michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobardus hoeveni, Megalobrama spp.), angvil (Anguilla spp.), Nil latesi (Lates niloticus) və ilanbaş (Channa spp.) balığı, qida üçün yararlı olan

əlavə məhsullarından başqa

0305 64

3

222.

Duzlu, lakin qurudulmamış və hisə verilməmiş, duzlu suya qoyulmuş digər balıqlar, qida üçün yararlı olan əlavə

məhsullarından başqa

0305 69

3

223.

Qurudulmuş, hisə verilmiş, duzlu və ya duzlu suda olan akula üzgəcləri

0305 71

3

224.

Qurudulmuş, hisə verilmiş, duzlu və ya duzlu suda olan balıq başları, quyruqları, üzmə kisəcikləri

0305 72

3

225.

Qurudulmuş, hisə verilmiş, duzlu və ya duzlu suda olan balığın qida üçün yararlı olan digər əlavə məhsulları

0305 79

3

226.

Dondurulmuş Avropa lanqustu və digər lanqustlar (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp.)

0306 11

3

227.

Dondurulmuş omarlar (Homarus spp)

0306 12

3

228.

Dondurulmuş krablar

0306 14

3

229.

Dondurulmuş Norveç omarı (Nephrops norvegicus)

0306 15

3

230.

Dondurulmuş soyuq su krevetləri (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306 16

3

231.

Dondurulmuş digər krevetlər

0306 17

3

232.

Digər dondurulmuş xərçəngkimilər

0306 19

3

233.

Təzə və ya soyudulmuş Avropa lanqustu və digər lanqustlar (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp.)

0306 31-

dən

3

234.

Təzə ya soyudulmuş omarlar (Homarus spp.)

0306 32-

dən

3

235.

Təzə və ya soyudulmuş krablar

0306 33-

dən

3

236.

Təzə və ya soyudulmuş Norveç omarı (Nephrops norvegicus)

0306 34-

dən

3

237.

Təzə və ya soyudulmuş soyuq su krevetləri (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306 35-

dən

3

238.

Təzə və ya soyudulmuş digər krevetlər

0306 36-

dan

3

239.

Təzə ya soyudulmuş digər xərçəngkimilər

0306 39-

dan

3

240.

Digər üsulla emal edilmiş Avropa lanqustu və digər lanqustlar (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp.)

0306 91

3

241.

Digər üsulla emal edilmiş omarlar (Homarus spp)

0306 92

3

242.

Digər üsulla emal edilmiş krablar

0306 93

3

243.

Digər üsulla emal edilmiş Norveç omarı (Nephrops norvegicus)

0306 94

3

244.

Digər üsulla emal edilmiş krevetlər

0306 95

3

245.

Digər üsulla emal edilmiş xərçəngkimilər

0306 99

3

246.

Təzə və ya soyudulmuş istridyələr

0307 11-

dən

3

247.

Dondurulmuş istridyələr

0307 12

3

248.

Çanaqda və ya çanaqsız, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş, hisə verilmiş

istridyələr

0307 19

3

249.

Təzə və ya soyudulmuş Pectinidae fəsiləsinə aid dəniz daraqları və digər molyusklar

0307 21-

dən

3

250.

Dondurulmuş Pectinidae fəsiləsinə aid dəniz daraqları və digər molyusklar

0307 22

3

251.

Çanaqda və ya çanaqsız, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş, hisə verilmiş, Pectinidae fəsiləsinə aid dəniz daraqları və

digər molyusklar

0307 29

3

252.

Təzə və ya soyudulmuş midilər (Mytilus spp., Perna spp.)

0307 31-

dən

3

253.

Dondurulmuş midilər (Mytilus spp., Perna spp.)

0307 32

3

254.

Çanaqda və ya çanaqsız, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş, hisə verilmiş, midilər (Mytilus spp., Perna spp.)

0307 39

3

255.

Təzə və ya soyudulmuş mürəkkəbböcəyilər və kalmarlar

0307 42-

dən

3

256.

Dondurulmuş mürəkkəbböcəyilər kalmarlar

0307 43

3

257.

Digər üsulla emal edilmiş mürəkkəbböcəyilər və kalmarlar

0307 49

3

258.

Təzə və ya soyudulmuş səkkizayaqlı ilbizlər (Octopus spp)

0307 51-

dən

3

259.

Dondurulmuş səkkizayaqlı ilbizlər (Octopus spp)

0307 52

3

260.

Digər üsulla emal edilmiş səkkizayaqlı ilbizlər (Octopus spp)

0307 59

3

261.

Liparisdən başqa, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu

suya qoyulmuş, hisə verilmiş, çanaqda və ya çanaqsız ilbizlər

0307 60-

dan

3

262.

Təzə və ya soyudulmuş klemalar, ürəyəbənzərlər və arkalar (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae,

Tridacnidae və Veneridae fəsilələrinin)

0307 71-

dən

3

263.

Dondurulmuş klemalar, ürəyəbənzərlər və arkalar (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodes- matidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae,

Solenidae, Tridacnidae və Veneridae fəsilələrinin)

0307 72

3

264.

Digər üsulla emal edilmiş klemalar, ürəyəbənzərlər və arkalar (Arcidae,

0307 79

3

Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae,

Tridacnidae və Veneridae fəsilələrinin)

265.

Təzə və ya soyudulmuş dəniz qulaqcıqları (Haliotis spp.)

0307 81-

dən

3

266.

Təzə ya soyudulmuş strombuslar (Strombus spp.)

0307 82-

dən

3

267.

Dondurulmuş dəniz qulaqcıqları (Haliotis spp.)

0307 83

3

268.

Dondurulmuş strombuslar (Strombus spp.)

0307 84

3

269.

Digər üsulla emal edilmiş dəniz qulaqcıqları (Haliotis spp.)

0307 87

3

270.

Digər üsulla emal edilmiş strombuslar (Strombus spp.)

0307 88

3

271.

Təzə ya soyudulmuş digər molyusklar

0307 91-

dən

3

272.

Dondurulmuş digər molyusklar

0307 92

3

273.

Qida üçün yararlı olan narın və qaba

üyüdülmüş un və qranullar da daxil olmaqla, digər üsullarla emal edilmiş digər molyusklar

0307 99

3

274.

Təzə və ya soyudulmuş holoturilər (Stichopus japonicus, Holothurioidea

0308 11-

dən

3

275.

Dondurulmuş holoturilər (Stichopus japonicus, Holothurioidea

0308 12

3

276.

Digər üsullarla emal edilmiş holoturilər (Stichopus japonicus, Holothurioidea

0308 19

3

277.

Təzə və ya soyudulmuş dəniz kirpiləri (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus

esculentus)

0308 21-

dən

3

278.

Dondurulmuş dəniz kirpiləri (Strongylocen- trotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus)

0308 22

3

279.

Digər üsullarla emal edilmiş dəniz kirpiləri (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus

lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus)

0308 29

3

280.

Təzə və ya soyudulmuş, hisə verilmiş, dondurulmuş və digər üsullarla emal edilmiş

meduzalar (Rhopilema spp.)

0308 30-

dan

3

281.

Təzə və ya soyudulmuş, hisə verilmiş, dondurulmuş və digər üsullarla emal edilmiş digər su onurğasızları

0308 90-

dan

3

282.

Balıqdan qida üçün yararlı olan narın və qaba üyüdülmüş un və qranullar

0309 10

3

283.

Xərçəngkimilərdən, molyusklardan və digər su onurğasızlarından qida üçün yararlı olan narın və qaba üyüdülmüş un və qranullar

0309 90

3

284.

Tərkibində piyin miqdarı 1 kütlə %-dən çox olmayan qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməmiş süd və qaymaq

0401 10

3

285.

Tərkibində piyin miqdarı 1 kütlə %-dən çox olan, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməmiş süd və

qaymaq

0401 20

3

286.

Tərkibində piyin miqdarı 6 kütlə %-dən çox, lakin 10 kütlə %-dən çox olmayan qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər

şirinləşdirici maddələr əlavə edilməmiş süd və qaymaq

0401 40

3

287.

Tərkibində piyin miqdarı 10 kütlə %-dən çox olan qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməmiş süd və

qaymaq

0401 50

3

288.

Tərkibində piyin miqdarı 1,5 kütlə %-dən çox olmayan toz, qranullar və ya digər bərk formalarda, qatılaşdırılmış və ya şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməmiş

süd və qaymaq

0402 10

3

289.

Tərkibində piyin miqdarı 1,5 kütlə %-dən çox olan toz, qranullar və ya digər bərk formalarda, qatılaşdırılmış və ya şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməmiş

süd və qaymaq

0402 21

3

290.

Tərkibində piyin miqdarı 1,5 kütlə %-dən çox olan toz, qranullar və ya digər bərk formalarda

0402 29

3

şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya qatılaşdırılmış süd və qaymaq

291.

Şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməmiş və qatılaşdırılş digər formalarda

süd və qaymaq

0402 91

3

292.

Qatılaşdırılmış və ya şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş digər formalarda süd və qaymaq

0402 99

3

293.

Yoqurt

0403 20

3

294.

Ayran, çürümüş süd və qaymaq, kefir və digər

fermentləşdirilmiş və ya turşudulmuş süd və qaymaq

0403 90

3

295.

Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş süd zərdabı və şəkli

dəyişmiş süd zərdabı

0404 10

3

296.

Südün təbii komponentlərindən hazırlanmış, şəkər və ya başqa şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya daxil edilməyən digər məhsullar

0404 90

3

297.

Kərə yağı

0405 10

3

298.

Südlü pastalar

0405 20

3

299.

Süddən hazırlanmış digər piylər və yağlar

0405 90

3

300.

Zərdab-albuminli pendirlər də daxil olmaqla, yetişməmiş (cavan) pendirlər (tam yetişməmiş və ya müəyyən müddət saxlanılmamış) və kəsmik

0406 10

3

301.

Bütün növ rəndələnmiş və ya toz halında pendirlər

0406 20

3

302.

Rəndələnməmiş və ya toz halında olmayan ərgin pendirlər

0406 30

3

303.

Penicillium roquefortinin istifadəsi ilə

hazırlanmış damarcıqlı mavi və digər pendirlər

0406 40

3

304.

Digər pendirlər

0406 90

3

305.

Ev toyuqlarının təzə yumurtaları (Gallus domesticus)

0407 21

3

306.

Təzə yumurtalar, digər quşların

0407 29

3

307.

Qabıqlı, konservləşdirilmiş və ya suda bişirilmiş quş yumurtaları

0407 90

3

308.

Qida üçün yararlı olan qurudulmuş yumurta sarıları

0408 11-

dən

3

309.

Qida üçün yararlı olan, təzə, suda və ya buxarda bişirilmiş, qəliblənmiş, dondurulmuş və ya şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməklə və ya edilməməklə digər

üsulla konservləşdirilmiş yumurta sarıları

0408 19-

dan

3

310.

Qida üçün yararlı qurudulmuş qabıqsız quş yumurtaları

0408 91-

dən

3

311.

Qida üçün yararlı təzə, suda və ya buxarda bişirilmiş, qəliblənmiş, dondurulmuş və ya şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə

edilməklə və ya edilməməklə digər üsulla konservləşdirilmiş qabıqsız quş yumurtaları

0408 99-

dan

3

312.

Təbii bal

0409 00

2

313.

Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya daxil edilməyən, qida məqsədləri üçün həşəratlar

0410 10

3

314.

Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya daxil edilməyən, qida məqsədləri üçün digər heyvan mənşəli məhsullar

0410 90

3

315.

Qida məqsədilə nəzərdə tutulmuş təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu, duzlu suya qoyulmuş, qurudulmuş və ya hisə verilmiş bütöv və ya tikələrdə olan heyvanların bağırsaqları, kisələri və mədələri (balıqların

istisna olmaqla)

0504 00-

dan

3

316.

Qida və ya yem istehsalı üçün yararlı olan ossein və sümüklər, turşu ilə emal edilmiş

0506 10-

dan

2

317.

Qida və ya yem istehsalı üçün yararlı digər sümük və buynuz özəyi, bu məhsulların tozu və tullantıları

0506 90-

dan

2

318.

Təzə və ya soyudulmuş ərzaqlıq və ya heyvan yemi üçün kartof

0701 90-

dan

1

319.

Təzə və ya soyudulmuş tomat

0702 00

1

320.

Təzə və ya soyudulmuş ərzaqlıq baş (adi) san, şalot sa

0703 10

1

321.

Təzə ya soyudulmuş ərzaqlıq sarımsaq

0703 20

1

322.

Təzə və ya soyudulmuş kəvər soğanı və digər soğanaqlı tərəvəzlər

0703 90

1

323.

Təzə və ya soyudulmuş gül kələm və brokkoli

0704 10

1

324.

Təzə və ya soyudulmuş Brüssel kələmi

0704 20

1

325.

Təzə və ya soyudulmuş baş kələm, daş kələm (kolrabi), yarpaq kələm və Brassica cinsli yeyilən analoji tərəvəz

0704 90

1

326.

Təzə və ya soyudulmuş baş kahı

0705 11

1

327.

Təzə və ya soyudulmuş digər kahı

0705 19

1

328.

Təzə və ya soyudulmuş adi kasnı (Cichorium intubus var. foliosum)

0705 21

1

329.

Təzə və ya soyudulmuş digər kasnı

0705 29

1

330.

Təzə və soyudulmuş yerkökü və şalğam turpu

0706 10

1

331.

Təzə və soyudulmuş salat çuğunduru (qırmızı çuğundur), keçisaqqalı, meyvəköklü kərəviz,

qırmızı turp və digər analoji yeyilən meyvəköklülər

0706 90

1

332.

Təzə və ya soyudulmuş xiyar və kornişonlar

0707 00

1

333.

Təzə və ya soyudulmuş qabıqlı və ya qabıqsız noxud (Pisum sativum)

0708 10

1

334.

Təzə və ya soyudulmuş qabıqlı və ya qabıqsız lobya (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 20

1

335.

Təzə və ya soyudulmuş qabıqlı və ya qabıqsız digər paxlalı tərəvəzlər

0708 90

1

336.

Təzə ya soyudulmuş qulançar

0709 20

1

337.

Təzə və ya soyudulmuş badımcan

0709 30

1

338.

Təzə və ya soyudulmuş kök kərəvizdən başqa, digər kərəviz

0709 40

1

339.

Təzə və ya soyudulmuş Agaricus cinsli göbələklər

0709 51

1

340.

Təzə və ya soyudulmuş Boletus cinsli göbələklər

0709 52

1

341.

Təzə ya soyudulmuş Cantharellus cinsli göbələklər

0709 53

1

342.

Təzə və ya soyudulmuş şitake (Lentinula edodes)

0709 54

1

343.

Təzə və ya soyudulmuş şam ağacı göbələyi (Matsutake) (Tricholoma matsutake, Tricho- loma magnivelare, Tricholoma anatolicum,

Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum)

0709 55

1

344.

Təzə və ya soyudulmuş trüfel (Tuber spp.)

0709 56

1

345.

Təzə və ya soyudulmuş digər göbələklər və yerdombalanı

0709 59

1

346.

Təzə ya soyudulmuş Capsicum və ya Pimenta cinsinin barları

0709 60

1

347.

Təzə və ya soyudulmuş ispanaq, Yeni Zelandiya ispanağı və nəhəng ispanaq (bağ

ispanağı)

0709 70

1

348.

Təzə və ya soyudulmuş ənginarlar

0709 91

1

349.

Təzə və ya soyudulmuş zeytunlar

0709 92

1

350.

Təzə və ya soyudulmuş balqabaqlar, yunan

qabaqları və balqabaq cinsli digər tərəvəzlər (Cucurbita spp.)

0709 93

1

351.

Təzə və ya soyudulmuş digər tərəvəzlər

0709 99

1

352.

Dondurulmuş kartof, (çiy və ya suda, yaxud buxarda bişirilmiş)

0710 10

1

353.

Dondurulmuş, qabıqlı və ya qabıqsız noxud (Pisum sativum), (çiy və ya suda, yaxud buxarda bişirilmiş)

0710 21

1

354.

Dondurulmuş, qabıqlı və ya qabıqsız lobya (Vigna spp., Phaseolus spp.) (çiy və ya suda,

yaxud buxarda bişirilmiş)

0710 22

1

355.

Dondurulmuş, qabıqlı və ya qabıqsız digər paxlalı tərəvəzlər (çiy və ya suda, yaxud buxarda bişirilmiş)

0710 29

1

356.

Dondurulmuş ispanaq, Yeni Zelandiya ispanağı və dirrik ispanağı (çiy və ya suda, yaxud buxarda bişirilmiş)

0710 30

1

357.

Dondurulmuş şəkər qarğıdalısı (çiy və ya suda, yaxud buxarda bişirilmiş)

0710 40

1

358.

Dondurulmuş digər tərəvəzlər (çiy və ya suda, yaxud buxarda bişirilmiş)

0710 80

1

359.

Dondurulmuş tərəvəz qarışıqları (çiy və ya suda, yaxud buxarda bişirilmiş)

0710 90

1

360.

Qısamüddətli saxlanma üçün konservləş-

dirilmiş, lakin belə halda bilavasitə qidada istifadə üçün yararlı olmayan zeytunlar

0711 20

2

361.

Qısamüddətli saxlanma üçün konservləş- dirilmiş, lakin belə halda bilavasitə qidada istifadə üçün yararlı olmayan xiyarlar və

kornişonlar

0711 40

2

362.

Qısamüddətli saxlanma üçün konservləş- dirilmiş, lakin belə halda bilavasitə qidada istifadə üçün yararlı olmayan Agaricus cinsli

göbələklər

0711 51

2

363.

Qısamüddətli saxlanma üçün konservləş- dirilmiş, lakin belə halda bilavasitə qidada istifadə üçün yararlı olmayan digər göbələk və yerdombalanlar

0711 59

2

364.

Qısamüddətli saxlanma üçün konservləş- dirilmiş, lakin belə halda bilavasitə qidada

istifadə üçün yararlı olmayan digər tərəvəz və tərəvəz qarışıqları

0711 90

2

365.

Bütöv, doğralmış, dilimlənilmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz

qalmamış qurudulmuş baş (adi) soğan

0712 20

1

366.

Bütöv, doğralmış, dilimlənilmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz qalmamış qurudulmuş Agaricus cinsli göbələklər

0712 31

1

367.

Bütöv, doğralmış, dilimlənilmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz

qalmamış qurudulmuş qulağabənzər aurikul- yariyalar (Auricularia spp.)

0712 32

1

368.

Bütöv, doğralmış, dilimlənilmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz qalmamış qurudulmuş tremella göbələkləri

(Tremella spp.)

0712 33

1

369.

Bütöv, doğralmış, dilimlənilmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz qalmamış qurudulmuş şitake (Lentinula edodes)

0712 34

1

370.

Bütöv, doğralmış, dilimlənilmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz

qalmamış qurudulmuş digər göbələk və yerdombalanları

0712 39

1

371.

Bütöv, doğralmış, dilimlənilmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz qalmamış qurudulmuş digər tərəvəz və

tərəvəz qarışıqları

0712 90

1

372.

Qabıqsız, toxum qabıqlarından çıxarılmış və ya çıxarılmamış, yarılmış və ya yarılmamış,

0713 10-

dan

1

qurudulmuş ərzaqlıq və ya yem üçün noxud (Pisum sativum)

373.

Qabıqsız, toxum qabıqlarından çıxarılmış və ya çıxarılmamış, yarılmış və ya yarılmamış, qurudulmuş ərzaqlıq və ya yem üçün

qoyunnoxudu

0713 20-

dən

1

374.

Qabıqsız, toxum qabıqlarından çıxarılmış və ya çıxarılmamış, yarılmış və ya yarılmamış, qurudulmuş ərzaqlıq və ya yem üçün Vigna mungo (L) Hepper və ya Vigna radiata (L) Wilczek növlərinin lobyaları

0713 31 –

dən

1

375.

Qabıqsız, toxum qabıqlarından çıxarılmış və ya çıxarılmamış, yarılmış və ya yarılmamış, qurudulmuş ərzaqlıq və ya yem üçün xırda qırmızı lobya (adzuki) (Phaseolus və ya Vigna

angularis)

0713 32-

dən

1

376.

Qabıqsız, toxum qabıqlarından çıxarılmış və ya çıxarılmamış, yarılmış və ya yarılmamış, qurudulmuş ərzaqlıq və yem üçün xırdadənli ağ lobya (Phaseolus vulgaris) da daxil olmaqla adi lobya

0713 33-

dən

1

377.

Qabıqsız, toxum qabıqlarından çıxarılmış və ya çıxarılmamış, yarılmış və ya yarılmamış, qurudulmuş, ərzaqlıq və ya yem üçün bambara yer fındığı (Vigna subterranea və ya

Voandzeia subterranea)

0713 34-

dən

1

378.

Qabıqsız, toxum qabıqlarından çıxarılmış və ya çıxarılmamış, yarılmış və ya yarılmamış, qurudulmuş, ərzaqlıq və ya yem üçün inəknoxudu (Vigna unguiculata)

0713 35-

dən

1

379.

Qabıqsız, toxum qabıqlarından çıxarılmış və ya çıxarılmamış, yarılmış və ya yarılmamış,

qurudulmuş, ərzaqlıq və ya yem üçün digər lobyalar

0713 39-

dan

1

380.

Qabıqsız, toxum qabıqlarından çıxarılmış və ya çıxarılmamış, yarılmış və ya yarılmamış, qurudulmuş, ərzaqlıq və ya yem üçün mərci

0713 40-

dan

1

381.

Qabıqsız, toxum qabıqlarından çıxarılmış və ya çıxarılmamış, yarılmış və ya yarılmamış, qurudulmuş, ərzaqlıq və ya yem üçün iritoxumlu yem paxlası və ya at paxlaları

(Vicia faba var. macor) və xırdatoxumlu yem

0713 50-

dən

1

paxlası və ya at paxlaları (Vicia faba var equina, Vicia faba var. minor)

382.

Qabıqsız, toxum qabıqlarından çıxarılmış və ya çıxarılmamış, yarılmış və ya yarılmamış, qurudulmuş, ərzaqlıq və ya yem üçün

göyərçin noxudu (Cajanus cajan)

0713 60-

dan

1

383.

Qabıqsız, toxum qabıqlarından çıxarılmış və ya çıxarılmamış, yarılmış və ya yarılmamış, qurudulmuş, ərzaqlıq və ya yem üçün digər paxlalı tərəvəzlər

0713 90-

dan

1

384.

Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş ya

qurudulmuş, bütöv, dilimlənilmiş və ya qranula şəklində manyok

0714 10

1

385.

Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv, dilimlənilmiş və ya qranula şəklində şirin kartof və ya batat

(qramafonçiçək batat)

0714 20

1

386.

Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv, dilimlənilmiş və ya qranula şəklində yam (Dioscorea spp.)

0714 30

1

387.

Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş ya

qurudulmuş, bütöv, dilimlənilmiş və ya qranula şəklində taro (Colocasia spp.)

0714 40

1

388.

Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv, dilimlənilmiş və ya

qranula şəklində karaib kələmi (Xanthosoma spp.)

0714 50

1

389.

Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv, dilimlənilmiş və ya qranula şəklində maranta, səhləb, yüksək nişasta və ya inulin tərkibli digər analoji meyvəköklülər və kökyumruları; saqo

palmasının özəyi

0714 90

1

390.

Qurudulmuş hindqozu (kokos),

0801 11

1

391.

Daxili qişalı (endokarplı) hindqozu (kokos)

0801 12

1

392.

Təzə, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlən- məmiş, pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış hindqozu (kokos)

0801 19

1

393.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlən- məmiş Braziliya fındığı

0801 21

1

394.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş, pərdəsi soyulmuş ya soyulmamış Braziliya

fındığı

0801 22

1

395.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlən- məmiş keşyu fındığı

0801 31

1

396.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş, pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış keşyu fındığı

0801 32

1

397.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlən- məmiş badam

0802 11

1

398.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş, pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış badam

0802 12

1

399.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlən- məmiş meşə fındığı (Corylus spp.)

0802 21

1

400.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş, pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış meşə fındığı (Corylus spp.)

0802 22

1

401.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlən- məmiş yunan qozu

0802 31

1

402.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş,

pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış yunan qozu

0802 32

1

403.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlən- məmiş şabalıdlar (Castanea spp.)

0802 41

1

404.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş,

pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış şabalıdlar (Castanea spp.)

0802 42

1

405.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlən- məmiş püstələr

0802 51

1

406.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş, pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış püstələr

0802 52

1

407.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlən- məmiş makadamiya (Avstraliya fındığı)

0802 61

1

408.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş, pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış

makadamiya (Avstraliya fındığı)

0802 62

1

409.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış kola qozu (Cola spp.)

0802 70

1

410.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, pərdəsi soyulmuş və ya

soyulmamış areka və ya betel qozu

0802 80

1

411.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlən- məmiş sidr qozu

0802 91

1

412.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş, pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış sidr qozu

0802 92

1

413.

Təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış pekan qozu və digər qoz-

fındıqlar

0802 99

1

414.

Təzə və ya qurudulmuş plantaynlar

0803 10

1

415.

Təzə və ya qurudulmuş digər bananlar

0803 90

1

416.

Təzə ya qurudulmuş xurmalar

0804 10

1

417.

Təzə və ya qurudulmuş əncir

0804 20

1

418.

Təzə və ya qurudulmuş ananaslar

0804 30

1

419.

Təzə ya qurudulmuş avokado

0804 40

1

420.

Təzə və ya qurudulmuş quayyava, manqo və manqostan və ya qarsiniya

0804 50

1

421.

Təzə və ya qurudulmuş portağallar

0805 10

1

422.

Təzə və ya qurudulmuş mandarinlər və ya naringilər (tanjerinlər və satsuma da daxil olmaqla)

0805 21

1

423.

Təzə və ya qurudulmuş klementinlər

0805 22

1

424.

Təzə və ya qurudulmuş vilkinqlər və analoji digər sitrus hibridləri

0805 29

1

425.

Təzə və ya qurudulmuş qreypfrutlar və pomello

0805 40

1

426.

Təzə və ya qurudulmuş limonlar (Citrus limon, Citrus limonum) və laymlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50

1

427.

Təzə və ya qurudulmuş digər sitrus meyvələri

0805 90

1

428.

Təzə üzüm

0806 10

1

429.

Qurudulmuş üzüm

0806 20

1

430.

Təzə qarpız

0807 11

1

431.

Təzə digər qovunlar

0807 19

1

432.

Təzə papaya

0807 20

1

433.

Təzə alma

0808 10

1

434.

Təzə armud

0808 30

1

435.

Təzə heyva

0808 40

1

436.

Təzə ərik

0809 10

1

437.

Təzə turş albalı və ya adi albalı (Prunus cerasus)

0809 21

1

438.

Təzə digər albalı və gilaslar

0809 29

1

439.

Təzə nektarinlər də daxil olmaqla şaftalılar

0809 30

1

440.

Təzə gavalılar və göyəm

0809 40

1

441.

Təzə çiyələk (bağ çiyələyi)

0810 10

1

442.

Təzə moruq, böyürtkən, tut və loqan giləmeyvəsi

0810 20

1

443.

Təzə qara, ağ və ya qırmızı qarağat və motmutu (firəngüzümü)

0810 30

1

444.

Təzə quşüzümü, qaragilə və Vaccinium cisnli digər giləmeyvə

0810 40

1

445.

Təzə kivi

0810 50

1

446.

Təzə durian

0810 60

1

447.

Təzə xurma

0810 70

1

448.

Təzə digər meyvələr

0810 90

1

449.

Qaynayan suda və ya buxarda isti emala məruz qalmış və ya qalmamış, dondurulmuş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş çiyələk (bağ çiyələyi)

0811 10

1

450.

Qaynayan suda və ya buxarda isti emala məruz qalmış və ya qalmamış, dondurulmuş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş moruq, böyürtkən, tut, loqan giləmeyvəsi, qara, ağ və ya qırmızı

qarağat və motmotu (firəngüzümü)

0811 20

1

451.

Qaynayan suda və ya buxarda isti emala məruz qalmış və ya qalmamış, dondurulmuş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş digər meyvə və qoz- fındıqlar

0811 90

1

452.

Qısamüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş, lakin belə halda yeməkdə bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan albalı

və gilas

0812 10

2

453.

Qısamüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş, lakin belə halda yeməkdə bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan digər

meyvə və qoz-fındıq

0812 90

2

454.

Qurudulmuş ərik

0813 10

1

455.

Qurudulmuş qara gavalı

0813 20

1

456.

Qurudulmuş alma

0813 30

1

457.

Qurudulmuş digər meyvələr

0813 40

1

458.

XİF MN-nin 8-ci qrupunun qurudulmuş meyvə və qoz-fındıqlarının qarışıqları

0813 50

1

459.

Təzə, dondurulmuş, qurudulmuş və ya azmüddətli saxlanma üçün duzlu suya qoyulmuş, kükürdlü suda və ya digər müvəqqəti konservləşdirici məhlulda konservləşdirilmiş sitrus meyvələrinin

qabıqları və ya qovunun qabıqları (qarpız qabıqları da daxil olmaqla)

0814 00

2

460.

Qovrulmamış kofeinli qəhvə

0901 11

1

461.

Qovrulmamış kofeinsiz qəhvə

0901 12

1

462.

Qovrulmuş kofeinli qəhvə

0901 21

1

463.

Qovrulmuş kofeinsiz qəhvə

0901 22

1

464.

Qəhvə qabığı və qəhvə dənəsinin pərdələri; tərkibində istənilən nisbətdə qəhvə olan

qəhvə əvəzediciləri

0901 90

1

465.

Dad-aromatik əlavələrlə və ya onlarsız ilkin qablaşdırılmalarda netto çəkisi 3 kq-dan çox olmayan yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş)

0902 10

1

466.

Dad-aromatik əlavələrlə və ya onlarsız, netto çəkisi 3 kq-dan çox olan yaşıl çay

(fermentləşdirilməmiş)

0902 20

1

467.

Dad-aromatik əlavələrlə və ya onlarsız ilkin qablaşdırılmalarda netto çəkisi 3 kq-dan çox

olmayan qara çay (fermentləşdirilmiş) və ya qismən fermentləşdirilmiş çay

0902 30

1

468.

Dad-aromatik əlavələrlə və ya onlarsız, netto çəkisi 3 kq-dan çox olan qara çay (fermentləşdirilmiş) və ya qismən

fermentləşdirilmiş çay

0902 40

1

469.

Mate və ya Paraqvay çayı

0903 00

1

470.

Döyülməmiş və üyüdülməmiş Piper cinsli istiot

0904 11

1

471.

Döyülmüş ya üyüdülmüş Piper cinsli istiot

0904 12

1

472.

Qurudulmuş, döyülməmiş və üyüdülməmiş Capsicum və ya Pimenta cinsli barlar

0904 21

1

473.

Döyülmüş və ya üyüdülmüş Capsicum və ya Pimenta cinsli barlar

0904 22

1

474.

Döyülməmiş və üyüdülməmiş vanil

0905 10

1

475.

Döyülmüş və ya üyüdülmüş vanil

0905 20

1

476.

Döyülməmiş üyüdülməmiş darçın (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 11

1

477.

Döyülməmiş və üyüdülməmiş darçın ağacının çiçəkləri

0906 19

1

478.

Döyülmüş və ya üyüdülmüş darçın və darçın ağacının çiçəkləri

0906 20

1

479.

Döyülməmiş və üyüdülməmiş mixək (bütöv barlar, çiçəklər, çiçək saplaqları)

0907 10

1

480.

Döyülmüş və ya üyüdülmüş mixək (bütöv barlar, çiçəklər, çiçək saplaqları)

0907 20

1

481.

Döyülməmiş və üyüdülməmiş cövüz

0908 11

1

482.

Döyülmüş və ya üyüdülmüş cövüz

0908 12

1

483.

Döyülməmiş və üyüdülməmiş masis

0908 21

1

484.

Döyülmüş və ya üyüdülmüş masis

0908 22

1

485.

Döyülməmiş və üyüdülməmiş hil

0908 31

1

486.

Döyülmüş və ya üyüdülmüş hil

0908 32

1

487.

Döyülməmiş üyüdülməmiş keşniş toxumları

0909 21

1

488.

Döyülmüş ya üyüdülmüş keşniş toxumları

0909 22

1

489.

Döyülməmiş və üyüdülməmiş zirə toxumları

0909 31

1

490.

Döyülmüş və ya üyüdülmüş zirə toxumları

0909 32

1

491.

Döyülməmiş və üyüdülməmiş cirə, badyan (ulduzvarı cirə və ya hind razyanası), zirə və ya razyana toxumları, ardıc giləmeyvəsi

0909 61

1

492.

Döyülmüş və ya üyüdülmüş cirə, badyan (ulduzvarı cirə və ya hind razyanası), zirə və ya razyana toxumları, ardıc giləmeyvəsi

0909 62

1

493.

Döyülməmiş və üyüdülməmiş zəncəfil

0910 11

1

494.

Döyülmüş və ya üyüdülmüş zəncəfil

0910 12

1

495.

Zəfəran

0910 20

1

496.

Sarıkök

0910 30

1

497.

Karri və 0904-0910 mal mövqelərindəki digər ədviyyatların qarışıqları

0910 91

1

498.

Çəmən otu toxumları, kəklikotu, dəfnə yarpağı və digər ədviyyatlar

0910 99

1

499.

Ərzaqlıq və yemlik bərk buğda

1001 19

1

500.

Ərzaqlıq və yemlik yumşaq buğda və meslin

1001 99

1

501.

Ərzaqlıq və yemlik çovdar

1002 90

1

502.

Ərzaqlıq və yemlik arpa

1003 90

1

503.

Ərzaqlıq və yemlik yulaf

1004 90

1

504.

Ərzaqlıq və yemlik qarğıdalı

1005 90

1

505.

Ərzaqlıq və yemlik qabığı soyulmamış düyü (xam düyü)

1006 10-

dan

1

506.

Ərzaqlıq və yemlik qabığı soyulmuş düyü (pardaqlanmamış)

1006 20

1

507.

Pardaqlanmış və ya pardaqlanmamış, minalanmış və ya minalanmamış,

yarıağardılmış ya tam ağardılmış düyü

1006 30

1

508.

Ərzaqlıq və yemlik qırıq düyü

1006 40

1

509.

Ərzaqlıq və yemlik dənli kalış

1007 90

1

510.

Ərzaqlıq və yemlik qarabaşaq

1008 10-

dan

1

511.

Ərzaqlıq və yemlik darı

1008 29

1

512.

Ərzaqlıq və yemlik bülbülotu toxumları

1008 30-

dan

1

513.

Ərzaqlıq və yemlik yabanı darı və ya çöl darısı (Digitaria spp.)

1008 40-

dan

1

514.

Ərzaqlıq və yemlik kinoa və ya düyü sirkəni (Chenopodium quinoa)

1008 50-

dən

1

515.

Ərzaqlıq və yemlik tritikale

1008 60-

dan

1

516.

Digər ərzaqlıq və yemlik dənli bitkilər

1008 90-

dan

1

517.

Buğda unu və ya buğda-çovdar unu

1101 00

1

518.

Qarğıdalı unu

1102 20

1

519.

Digər taxıl unu

1102 90

1

520.

Buğdadan yarma və qaba üyüdülmüş un

1103 11

1

521.

Qarğıdalıdan yarma və qaba üyüdülmüş un

1103 13

1

522.

Digər dənli bitkilərdən yarma və qaba üyüdülmüş un

1103 19

1

523.

Dənli bitkilərin qranulları

1103 20

1

524.

Yastılaşdırılmış və ya lopalar halında emal edilmiş yulaf

1104 12

1

525.

Yastılaşdırılmış və ya lopalar halında emal edilmiş digər dənli bitkilər

1104 19

1

526.

Digər üsullarla emal olunmuş (məsələn, dən pərdəsi soyulmuş, toxum dəriciyi

təmizlənmiş, yarma halında olan və ya xırdalanmış) yulaf

1104 22

1

527.

Digər üsullarla emal olunmuş (məsələn, dən pərdəsi soyulmuş, toxum dəriciyi təmizlənmiş, yarma halında olan və ya

xırdalanmış) qarğıdalı

1104 23

1

528.

Digər üsullarla emal olunmuş (məsələn, dən pərdəsi soyulmuş, toxum dəriciyi təmizlənmiş, yarma halında olan və ya xırdalanmış) digər dənli bitkilər

1104 29

1

529.

Dənli bitkilərin bütöv, yastılanmış, lopalar şəklində və ya üyüdülmüş rüşeymləri

1104 30

1

530.

Narın qaba üyüdülmüş kartof unu və toz

1105 10

1

531.

Narın və qaba üyüdülmüş kartof lopaları və qranulları

1105 20

1

532.

Qurudulmuş paxlalı tərəvəzlərdən narın və qaba üyüdülmüş un və toz

1106 10

1

533.

Saqo palmasının özəyindən, meyvəkök-

lülərdən və ya kökyumrulardan narın və qaba üyüdülmüş un və toz

1106 20

1

534.

Yeməli meyvə və qoz-fındıq, sitrus meyvələri və qovunun qabıqlarından narın və qaba

üyüdülmüş un və toz

1106 30

1

535.

Qovrulmamış səməni

1107 10

1

536.

Qovrulmuş səməni

1107 20

1

537.

Buğdadan hazırlanan nişasta

1108 11

1

538.

Qarğıdalıdan hazırlanan nişasta

1108 12

1

539.

Kartofdan hazırlanan nişasta

1108 13

1

540.

Maniokdan hazırlanan nişasta

1108 14

1

541.

Digər nişastalar

1108 19

1

542.

İnulin

1108 20

1

543.

Quru və ya nəm buğda özü

1109 00

1

544.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış, ərzaqlıq və yemlik soya paxlaları

1201 90-

dan

1

545.

Qovrulmamış və ya hər hansı başqa üsulla hazırlanmamış, qabığı təmizlənməmiş,

xırdalanmış və ya xırdalanmamış araxis (yerfındığı)

1202 41

1

546.

Qovrulmamış və ya hər hansı başqa üsulla hazırlanmamış, qabığı təmizlənmiş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış araxis

(yerfındığı)

1202 42

1

547.

Kopra

1203 00

1

548.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış, ərzaqlıq və yemlik kətan toxumu

1204 00-

dan

1

549.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış, tərkibində az miqdarda eruk turşusu olan, ərzaqlıq və yemlik raps toxumları

1205 10-

dan

1

550.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış, ərzaqlıq və yemlik digər raps toxumları

1205 90-

dan

1

551.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış, ərzaqlıq və yemlik günəbaxan toxumları

1206 00-

dan

1

552.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış palma qozları və ləpələri

1207 10

1

553.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış, ərzaqlıq və yemlik pambıq toxumları

1207 29-

dan

1

554.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış, ərzaqlıq və yemlik gənəgərçək toxumları

1207 30-

dan

1

555.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış, ərzaqlıq və yemlik küncüt toxumları

1207 40-

dan

1

556.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış, ərzaqlıq və yemlik xardal toxumları

1207 50-

dən

1

557.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış, ərzaqlıq və yemlik saflor toxumları (Carthamus tinctorius)

1207 60-

dan

1

558.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış, ərzaqlıq və yemlik qovun toxumları

1207 70-

dən

1

559.

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış, ərzaqlıq və yemlik xaşxaş toxumları

1207 91-

dən

1

560.

Digər yağlı bitkilərin xırdalanmış və ya xırdalanmamış, ərzaqlıq və yemlik toxumları

və barları

1207 99-

dan

1

561.

Soya paxlalarından narın və qaba üyüdülmüş un

1208 10

1

562.

Digər yağlı bitkilərin toxumlarından və ya barlarından narın və qaba üyüdülmüş un

1208 90

1

563.

Xırdalanmamış, tozaoxşar və ya qranullar şəklində olmayan, ərzaqlıq və yemlik mayaotu qozaları

1210 10-

dan

1

564.

Ərzaqlıq və yemlik lupulin və xırdalanmış, tozaoxşar və ya qranullar şəklində olan mayaotu qozaları

1210 20-

dan

1

565.

Qida məqsədləri üçün istifadə olunan təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv və ya xırdalanmış, döyülmüş və ya üyüdülmüş jenşen kökləri

1211 20-

dən

1

566.

Qida məqsədləri üçün istifadə olunan təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv və ya xırdalanmış, döyülmüş və ya

üyüdülmüş koka yarpaqları

1211 30

1

567.

Qida məqsədləri üçün istifadə olunan təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv və ya xırdalanmış, döyülmüş və ya üyüdülmüş efedra və ya acılıqotu

1211 50-

dan

1

568.

Qida məqsədləri üçün istifadə olunan təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv və ya xırdalanmış, döyülmüş və ya üyüdülmüş Afrika albalısının qabığı (Prunus

africana)

1211 60-

dan

1

569.

Qida məqsədləri üçün istifadə olunan təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv və ya xırdalanmış, döyülmüş və ya üyüdülmüş digər bitkilər və onların hissələri (toxumlar və bar da daxil olmaqla)

1211 90-

dan

1

570.

Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, xırdalanmış və ya

xırdalanmamış, qida üçün yararlı dəniz və digər yosunlar

1212 21

1

571.

Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, xırdalanmış və ya

1212 29-

dan

1

xırdalanmamış, yem üçün yararlı dəniz və digər yosunlar

572.

Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, xırdalanmış və ya

xırdalanmamış şəkər çuğunduru

1212 91

1

573.

Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış, qida və yemlik keçibuynuzu ağacının barları (seratoniya)

1212 92-

dən

1

574.

Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, xırdalanmış və ya

xırdalanmamış, qida və yemlik şəkər qamışı

1212 93-

dən

1

575.

Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış kasnı kökləri

1212 94

1

576.

Başqa yerdə adları çəkilməyən və daxil edilməyən bar çəyirdəkləri və onların ləpələri, qida və yem kimi istifadə edilən bitki mənşəli digər məhsullar (Cichorium intybus sativum vlü kasnının qovrulmamış kökləri də daxil olmaqla), təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, xırdalanmış və ya

xırdalanmamış, qida və yemlik keçibuynuzu ağacının toxumları

1212 99-

dan

1

577.

Emal olunmamış, xırdalanmış və ya xırdalanmamış, üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş, preslənmiş və ya qranullar şəklində taxıl samanı və küləşi

1213 00

1

578.

Qarayoncadan qaba üyüdülmüş un və qranullar

1214 10

1