İdarə Etikası

İdarə Etikası

İdarə etikasının mənası:

“İdarə etikası” firmanın sosial məsuliyyəti ilə əlaqədardır. Bu, yaxşı və pis, düzgün və yanlış, ya da mənəvi vəzifə və öhdəliklə əlaqəli nizam-intizamdır. Bu fərdi menecerləri işlərində istiqamətləndirən davranış standartıdır.

Bu, bir insanın və ya bir qrupun hərəkətlərini idarə edən əxlaqi prinsiplər toplusudur.

İş etikası etik prinsiplərin işgüzar münasibətlərə və fəaliyyətlərə tətbiq edilməsidir. İdarəçilər sosial məsuliyyəti öz üzərinə götürdükdə, etik olaraq bunu edəcəklərinə inanılır, yəni nəyin doğru və səhv olduğunu bilirlər.

Etik fəaliyyətlər:

1. Menecerlərin başlıca məqsədi təşkilatlarını səmərəli etməkdir.

2. Mənfəətin artırılması və maraqlı tərəflərin maraqları tədqiq olunan menecerlərin əsas hədəfləri deyildir.

3. Müştərilərə diqqətlə yanaşmaq vacibdir.

4. Dürüstlük bütün səviyyələrdə menecerlər tərəfindən ən yüksək qiymətləndirilən xüsusiyyətdir.

5. Təşkilati standartlara təzyiq yüksək olmalıdır.

6. Əksər menecerlər etik dilemmaların həllində başqalarının məsləhətlərinə müraciət edirlər.

İdarə etikasının növləri:

1. İmmoral idarəetmə:

Bu menecerlərin təqib etdiyi etik davranışların olmamasını göstərir. Menecerlər, qanuni standartlar və ya işçilər üçün narahatlıq olsa da, qazancı artırmaq istəyirlər.

2. Moral idarəetmə:

Mənəvi idarəetmə etikasına görə, menecerlər etik dəyərlər və prinsiplər daxilində qazancı maksimuma çatdırmağı hədəfləyirlər. Onlar peşəkar və hüquqi davranış standartlarına uyğundur hərəkət edirlər. Əxlaqi idarə etikasında rəhbər prinsip "bu hərəkət, qərar və ya davranış bizə və bütün tərəflərə ədalətlidirmi?"

3. Amoral idarəetmə:

İdarə etikasının bu növü əxlaqi və əxlaqsız idarəetmə etikası arasındadır. Menecerlər şəxsi və hüquqi etikaya yalnız tələb olunduğu halda cavab verirlər; əks halda etik qavrayış və şüurun istifadəsi məhduddur.

Amoral idarəetmənin iki növü var:

(a) Qəsdən:

Menecerlər iş qərarlarında etik davranışlara qəsdən riayət etmirlər, çünki etikaya riayət edilməsini işgüzar olmayan fəaliyyətlərdə düşünürlər.

(b) Təsadüfən:

Menecerlər etik davranışları bilərəkdən etmirlər, lakin bilmədən mənəvi təsirləri nəzərə alınmayan qərarlar qəbul edirlər.

OXŞar BLOQLAR
Məqalə göndər

APA Bloq nədir?

APA İnformasiya Agentliyi ekspertlərə, ictimai şəxslərə, gənc mütəxəssislərə fikirlərini bölüşmək, rəylərini paylaşmaq üçün platforma təklif edir. Dünyanın tanınmış informasiya agentliklərinin trendi olan “Bloq” artıq APA-da da var. “APA Bloq”da hər bir tanınmış şəxs Azərbaycan qanunvericiliyini və beynəlxalq konvensiyaları inkar etməyən fikrini, rəyini, təhlilini yerləşdirə bilər. “APA Bloq” Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqalələrin, ekspert rəylərinin yayılması üçün yaradılmış platformadır. Platformadan istifadə edəcək şəxslər özləri barədə kiçik avtobioqrafik məlumatı, foto şəkillərini və məqalələrini “APA Bloq”a göndərə bilərlər. Məqalələr platformanın redaktorları tərəfindən rəy verildikdən sonra bloqda əksini tapacaq.