Qida Təhlükəsizliyi və HACCP

Qida Təhlükəsizliyi və HACCP

HACCP nədir?

HACCP və ya Təhlükə Təhlili Kritik Nəzarət Nöqtəsi sistemi, qida istehsalı prosesində təhlükələrin baş verə biləcəyini müəyyənləşdirən və təhlükələrin meydana gəlməməsi üçün ciddi tədbirlər görən proses-nəzarət sistemidir. Prosesin hər bir addımını ciddi şəkildə izləmək və nəzarət etməklə təhlükələrin baş vermə ehtimalı daha azalır.

HACCP xammal istehsalı, tədarükü və emalı, hazır məhsulun istehsalına, paylanmasına və istehlakına qədər bioloji, kimyəvi və fiziki təhlükələrin təhlili və nəzarəti yolu ilə qida təhlükəsizliyinin təmin olunduğu bir idarəetmə sistemidir.

HACCP proqramının düzgün həyata keçirilməsi, xammal, qurğu prosesləri və insan səhvləri nəticəsində ola biləcək təhlükələri müəyyənləşdirmək və nəzarət etməklə müştəri şikayətləri və ya geri çağırma ehtimalını azaltmağa kömək edir. Bir HACCP proqramı nəticəsində işçilərin daha çox məlumatlandırılması, şirkətin məhsulları və proseslərinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılmasına kömək edir.

Prinsiplər

  1. Təhlükə analizini aparılması
  2. Kritik Nəzarət Nöqtələrini müəyyənləşdirilməsi
  3. Hər bir kritik nəzarət nöqtəsi üçün kritik hədlər təyin edilməsi
  4. Kritik nəzarət nöqtəsi monitorinq tələblərinin yaradılması
  5. Düzəldici tədbirlərin hazırlanması
  6. HACCP sisteminin nəzərdə tutulmuş şəkildə işləməsini təmin etmək üçün prosedurlar yaradılması
  7. Qayda şəklində qeydiyyatın aparılması

HACCP niyə vacibdir?

HACCP qida istehsalında potensial təhlükələri prioritetləşdirdiyinə və nəzarət etdiyinə görə vacibdir. Mikrobioloji, kimyəvi və fiziki çirkləndiricilər kimi böyük qida risklərinə nəzarət etməklə, sənaye istehlakçıları məhsullarının elm və texnologiyanın imkan verdiyi qədər etibarlı olduğuna daha yaxşı əmin edə bilər. Qida ilə əlaqəli təhlükələri azaltmaqla, istehlakçıların sağlamlığının qorunması güclənir.

OXŞar BLOQLAR
Məqalə göndər

APA Bloq nədir?

APA İnformasiya Agentliyi ekspertlərə, ictimai şəxslərə, gənc mütəxəssislərə fikirlərini bölüşmək, rəylərini paylaşmaq üçün platforma təklif edir. Dünyanın tanınmış informasiya agentliklərinin trendi olan “Bloq” artıq APA-da da var. “APA Bloq”da hər bir tanınmış şəxs Azərbaycan qanunvericiliyini və beynəlxalq konvensiyaları inkar etməyən fikrini, rəyini, təhlilini yerləşdirə bilər. “APA Bloq” Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqalələrin, ekspert rəylərinin yayılması üçün yaradılmış platformadır. Platformadan istifadə edəcək şəxslər özləri barədə kiçik avtobioqrafik məlumatı, foto şəkillərini və məqalələrini “APA Bloq”a göndərə bilərlər. Məqalələr platformanın redaktorları tərəfindən rəy verildikdən sonra bloqda əksini tapacaq.