Ticarət festivallarında alınan mallara görə ödənilən ƏDV-nin qaytarılması qaydası məlum olub

Ticarət festivallarında alınan mallara görə ödənilən ƏDV-nin qaytarılması qaydası məlum olub
  • Clock-gray 16:48
  • calendar-gray 10 İyul 2020

Nazirlər Kabineti “Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan  mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın Vahid Forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” qərar qəbul edib.

APA-nın məlumatına görə, qərara əsasən, bununla “Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab-fakturasının vahid forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 13 aprel tarixli Qərarı ləğv edilib.

Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın Vahid Forması / The form of electron invoice for the refund of the value added tax paid for goods, not intended for commercial or production purposes, purchased within the territory of the Republic of Azerbaijan by natural persons during trade festival

 

Seriya/Series TR                 “_                                   20            il

 

Satıcı/Selle                                                                                                                             

 

(satıcının adı, soyadı, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) yerləşdiyi ünvan və

VÖEN-i/name, surname, property address and TIN of goods seller)

 

Alıcı/Buyer                                                                                                                                

 
 

 

(adı, soyadı/name, surname)

 

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası /Passport or ID series                          

                

 

Alıcının vətəndaşı olduğu ölkənin adı (vətəndaşlığı olmayan şəxsin gəldiyi ölkənin adı) /citizenship of the buyer (country where stateless person came from)                                                            


(manatla/in manat)

Sıra

№-si (Num- ber)

Satılmış malların adı

/Name of sold goods

Ölçü vahidi

/Unit of measure

Miqdarı

/Quan- tity

Vahidinin qiyməti

/Price of unit

Satılmış malların dəyəri (ƏDV-

siz)

/Cost of sold goods (without

VAT)

Vergi tutulan əməliyyat- lardan ödənilməli ƏDV

/VAT from taxable operation

Satılmış mallar üçün məbləğ

/Sum for sold goods

4 * 5

6 * 0,18

6 + 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Yekun/ Total

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qaytarılacaq ƏDV-nin məbləği / Sum of VAT refund

 

 

 

 

Fiskal  ID:                                  (kassa çekində qeyd olunmuş hərf və rəqəmlərin kombinasiyasından ibarət 12 rəqəmli kod qeyd olunur)

/Fiscal ID:                                  (a twelve-digit code indicated in the cash receipt consisting of a combination of letters and numbers)

 

ƏDV-nin qaytarılmasının son tarixi

/Deadline of VAT refund                                                     20               

 

Satıcının səlahiyyətli şəxsi/

Representative of seller                                                                            

(adı, soyadı/name, surname)

M.Y.                                                                                                     

(imza/signature)                                                      (vəzifəsi/position)

 

 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin səlahiyyətli şəxsinin imzası

/Representative of State Tax Service under the Ministry of Economy

 
 

 

(adı, soyadı/name, surname)

M.Y.                                                                                                        

(imza/signature)                                                            (vəzifəsi/position)

 

Alıcının bank kartının və ya hesabının rekvizitləri (alıcının istəyi əsasında)

/bank requisities of  buyer's bank accounts (based on buyer's request):      

 
 


 

 

Bank kartının sahibinin adı və soyadı

/Name and surname of bank account owner:                                               

 

Hesabın №-si/Number of account:                                                               Operatorun rekvizitləri/Requisities of operator                                                                                                                    IBAN:

Operatorun adı/Name of operator                                                                                   

VÖEN/TIN                                                                                              

Benefisiar/Beneficiary                                                                                 Kod/Code:

Müxbir hesab/Authorized account:                                                               SWIFT               

Müxbir bank/Authorized bank                                                                     Müvəkkil bankı rekvizitləri/Requisities of authorized bank                                                                 

 
 


 

IBAN:                                          _                                                            

Operatorun adı/Name of operator:                                                                                    VÖEN/TIN:                      

Benefisiar/Beneficiary:                                                                               Kod/Code:                                               Müxbir hesab/Authorized account:                                                               SWIFT                              

Müxbir bank/Authorized bank                                                                       Satıcının təsərrüfat subyektinə ən yaxın ƏDV köşkünün ünvanı/

Address of the nearest VAT booth to seller’s commercial object                 

 
 


 

 QEYDLƏR:

1.       ƏDV aşağıdakılara əməl edildiyi halda qaytarılır:

1.1.    bir elektron qaimə-faktura üzrə malların dəyəri (ƏDV ilə birlikdə) 100 manatdan çox olduğu hallarda;

1.2.    elektron qaimə-faktura tərtib edildiyi gün ərzində ƏDV köşkünə yaxınlaşmaqla, həmin elektron qaimə-faktura vergi orqanı tərəfindən möhürlə təsdiq edilərsə.

2.       ƏDV-nin geri qaytarılması müvəkkil bankdan malların alındığı gün ərzində tələb edilə bilər və ya bu elektron qaimə- fakturada göstərilən hesaba 10 (on) iş günündən gec olmayaraq,

 

köçürülməsi məqsədilə bunun üçün ƏDV köşkündə yaradılmış qutuya atıla bilər.

3.       ƏDV köşkünə yaxınlaşan alıcı tərtib edilmiş elektron qaimə- faktura ilə yanaşı, alınan malları da yanında götürməlidir.

 

NOTES:

1.       VAT is refunded in following cases:

1.1.    VAT included value of goods for (one) 1 electron invoice is more than 100 AZN;

1.2.    Approaching the VAT booth at the day of preparation of electron invoice if that electron invoice is approved by stamp of tax bodies.

2.       For refund of VAT you should appeal for authorized bank during the day of good’s purchase or put in special box created in VAT booth for the purposes of transfer no later during 10 working days on bank account mentioned in the electron invoice.

3.       The buyer approaching the VAT booth shall take both the formed electron invoice and the purchased goods along.

QEYDLƏR:

1.       ƏDV aşağıdakılara əməl edildiyi halda qaytarılır:

1.1.    bir elektron qaimə-faktura üzrə malların dəyəri (ƏDV ilə birlikdə) 100 manatdan çox olduğu hallarda;

1.2.    elektron qaimə-faktura tərtib edildiyi gün ərzində ƏDV köşkünə yaxınlaşmaqla, həmin elektron qaimə-faktura vergi orqanı tərəfindən möhürlə təsdiq edilərsə.

2.       ƏDV-nin geri qaytarılması müvəkkil bankdan malların alındığı gün ərzində tələb edilə bilər və ya bu elektron qaimə- fakturada göstərilən hesaba 10 (on) iş günündən gec olmayaraq, köçürülməsi məqsədilə bunun üçün ƏDV köşkündə yaradılmış qutuya atıla bilər.

3.       ƏDV köşkünə yaxınlaşan alıcı tərtib edilmiş elektron qaimə- faktura ilə yanaşı, alınan malları da yanında götürməlidir.

NOTES:

1.       VAT is refunded in following cases:

1.1.    VAT included value of goods for (one) 1 electron invoice is more than 100 AZN;

1.2.    Approaching the VAT booth at the day of preparation of electron invoice if that electron invoice is approved by stamp of tax bodies.

2.       For refund of VAT you should appeal for authorized bank during the day of good’s purchase or put in special box created in VAT booth for the purposes of transfer no later during 10 working days on bank account mentioned in the electron invoice.

3.       The buyer approaching the VAT booth shall take both the formed electron invoice and the purchased goods along.

Firuzə Vahid

Digər xəbərlər