Şuşada abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılması və dayandırılması qaydası müəyyənləşib

Şuşa şəhəri

© APA | Şuşa şəhəri

Foto al #
# 11 avqust 2022 19:09 (UTC +04:00)

Nazirlər Kabineti Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması ilə bağlı yazılı göstərişlərin məzmunu, habelə təhlükənin aradan qaldırılması tədbirləri, onların həyata keçirilməsi Qaydası və müddəti”ni təsdiqləyib.

APA-nın xəbərinə görə, sənədə əsasən, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun, habelə abidələrin qorunması sahəsində Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarının tələblərinə uyğun olaraq, Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğunun ərazisində yerləşən abidələrə təhlükə yaradan işlərin yerinə yetirildiyini aşkar etdikdə, həmin işlərin sifarişçisi olan, sifarişçini müəyyən etmək mümkün olmadıqda isə həmin işləri bilavasitə yerinə yetirən vəzifəli şəxslərə, fiziki və hüquqi şəxslərə bu Sənədə 1 nömrəli əlavədə nəzərdə tutulmuş formada Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması ilə bağlı icrası məcburi olan yazılı göstərişlər verir.

Göstəriş abidələrə təhlükə yaradan işlər nəticəsində müdaxiləyə məruz qalmış abidəyə baxış keçirilən zaman aşkar olunmuş müdaxilə faktının rəsmiləşdirildiyi, bu Sənədə 2 nömrəli əlavədə nəzərdə tutulmuş formada tərtib edilmiş “Müdaxiləyə məruz qalmış abidənin texniki vəziyyəti haqqında akt” əsasında İdarə tərəfindən verilir. Aktda abidəyə baxış keçirilən zaman aşkar olunmuş hər bir müdaxilə faktı ayrıca təsvir olunur.

Göstərişdə yerinə yetirilən işlərin abidələrə yaratdığı təhlükənin mahiyyəti də daxil olmaqla aşağıdakılar göstərilir:

- Göstərişi vermiş dövlət orqanının (qurumunun) adı;

- Göstərişin yazılma tarixi və yeri, qeydiyyat nömrəsi;

- barəsində Göstəriş verilmiş şəxsə dair məlumat (vəzifəli şəxsin adı, soyadı, atasının adı, vəzifəsi, hüquqi şəxsin tam adı, hüquqi ünvanı, fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, qeydiyyat ünvanı (müəyyən etmək mümkün olduqda);

- barəsində Göstəriş verilmiş şəxsin yerinə yetirdiyi işlərlə təhlükə yaratdığı abidəyə aidiyyəti (mülkiyyətçisi, icarəçisi, istifadəçisi, yerinə yetirdiyi işlərin sifarişçisi və ya podratçısı);

- tələbləri pozulmuş normativ hüquqi aktların konkret struktur elementləri qeyd olunmaqla, aşkar edilmiş pozuntunun izahı, abidəyə edilmiş müdaxilə faktının təsviri və abidəyə yaradılan təhlükənin mahiyyəti;

- bu Sənəddə nəzərdə tutulan akt barədə məlumat;

- yerinə yetirilən işlərlə təhlükəyə məruz qalmış və ya məruz qalacaq abidələrin sayı, növü, ünvanı, sahibi barədə məlumat;

- tətbiq edilən məhdudlaşdırıcı tədbir (tədbirlər), o cümlədən bu Sənədin 3-cü və 4-cü hissələrinə uyğun olaraq abidəyə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması;

- barəsində Göstəriş verilmiş şəxs tərəfindən təhlükənin aradan qaldırılması üçün yerinə yetirilməli tədbirlər, həmin tədbirlərin icra müddəti, dərhal yerinə yetirilməli təxirəsalınmaz tədbirlər;

- Göstərişdən şikayət verilməsi qaydası və şikayətin verilməsi müddəti;

- Göstərişi vermiş vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi və imzası;

- Göstərişi vermiş dövlət orqanının (qurumunun) möhürü.

- Göstəriş abidəyə müdaxilə faktı aşkarlandığı tarixdən 3 (üç) iş günü ərzində verilməlidir.

Abidələrə təhlükə yaradan işlərin dayandırıldığı hallarda yalnız Göstərişdə müəyyən edilən təhlükənin aradan qaldırılması tədbirləri ilə bağlı işlərin yerinə yetirməsinə yol verilir. Barəsində Göstəriş verilmiş şəxs Göstərişdə nəzərdə tutulmuş tədbirləri yerinə yetirməli, abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılmasına və ya dayandırlmasına əsas olmuş pozuntuları aradan qaldırmalı və bu barədə İdarəyə yazılı məlumat təqdim etməlidir. Məlumatın təqdim edildiyi gündən 2 (iki) iş günü müddətində barəsində Göstəriş verilmiş şəxsin iştirakı ilə pozuntuların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığını yoxlamalıdır. Yoxlama nəticəsində Göstərişdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin yerinə yetirilmədiyini və abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılmasına və ya dayandırllmasına əsas olmuş pozuntuların aradan qaldırılmadığını müəyyən etdikdə, İdarə bu barədə barəsində Göstəriş verilmiş şəxsi yazılı məlumatlandırmaqla Göstərişdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir və çəkilmiş xərclərin, habelə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini həmin şəxsdən tələb edir.

Məlumatın təqdim edildiyi gündən 5 (beş) iş günü müddətində İdarə yoxlama zamanı pozuntuların aradan qaldırıldığını müəyyən etdikdə, Göstəriş qüvvədən düşmüş hesab olunur.

Abidələrin yerləşdiyi ərazidə və mühafizə zonasında onlar üçün təhlükə yaradan aşağıdakı hallar aşkar edildikdə, İdarə tərəfindən işlərin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edilir:

- abidələrin yerləşdiyi ərazidə və onların mühafizə zonalarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti

- abidələr üçün təhlükə yarada biləcək tikinti və mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemində və (və ya) xətlərində təmir-tikinti işləri zamanı abidələrin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülmədikdə;

- texniki avadanlıq, qurğu, cihaz və sair abidələrin təhlükəsiz istismarına mane olduqda.

- Abidələrin yerləşdiyi ərazidə və mühafizə zonasında aşağıdakı hallar aşkar edildikdə, İdarə tərəfindən işlərin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul edilir:

- tikinti və ya təsərrüfat işləri zamanı mədəni irs obyektlərinin əlamətləri aşkar edildikdə;

- abidələrin üzərində bərpa, konservasiya, təmir, rekonstruksiya, regenerasiya və digər işlər onların layihələri dövlət mülkiyyətində olan abidələrə münasibətdə İdarənin qərarı, dövlət mülkiyyətində olmayan abidələrə münasibətdə isə İdarənin razılığı olmadan aparıldıqda;

- abidələrin tarixi-memarlıq və bədii-estetik görkəmi dəyişdirildikdə, uçurulduqda və onlar üçün təhlükə yarada biləcək təmir, inşaat, təsərrüfat işləri aparıldıqda, habelə digər hər hansı fəaliyyət həyata keçirildikdə;

- müvafiq icazə və mütəxəssis nəzarəti olmadan yerli əhəmiyyətli abidələrin köçürülməsi və yerinin dəyişdirilməsi aşkar edildikdə;

- inşaat və abadlıq işləri aparılarkən abidələrin konfiqurasiyasının, ənənəvi küçə şəbəkələrinin dəyişdirildiyi aşkar edildikdə;

- İdarənin razılığı olmadan abidələrin öyrənilməsinə və arxeoloji qazıntılar aparılmasına dair işlər görüldükdə.

Тazirlər Kabinetinin izahında bildirilir ki, bu qərar “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında” qanua uyğun olaraq, həmin qanunun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 22 iyun tarixli 1374 nömrəli Fərmanın icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanıb. Qərar Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması ilə bağlı yazılı göstərişlərin məzmununu, təhlükənin aradan qaldırılması tədbirlərini, onların həyata keçirilməsi qaydasını və müddətini müəyyən edir. Bununla da Şuşa şəhərinin hüdudları daxilində Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş hüquqi tənzimləmənin tətbiqinə zəmin yaradılmış olur.

“Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması ilə bağlı yazılı göstərişlərin məzmunu, habelə təhlükənin aradan qaldırılması tədbirləri, onların həyata keçirilməsi Qaydası və müddəti”nə

1 nömrəli əlavə

Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi

Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması haqqında

GÖSTƏRİŞ № _____

Şuşa şəhəri “_____” __________ 20__ il

Mən, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin vəzifəli şəxsi ___________

(soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi)

___________________________________________________məxsus

(mülkiyyətçi, icarəçi və ya istifadəçinin adı, ünvanı)

Şuşa şəhərində yerləşən___________________________________

(abidənin adı, yerləşdiyi ünvan)

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” və “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq abidələrə nəzarəti həyata keçirərkən, “Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması ilə bağlı yazılı göstərişlərin məzmunu, habelə təhlükənin aradan qaldırılması tədbirləri, onların həyata keçirilməsi Qaydası və müddəti”nin 2 nömrəli əlavəsinə əsasən “Müdaxiləyə məruz qalmış abidənin texniki vəziyyəti haqqında akt”la rəsmiləşdirilən müdaxilə faktını müəyyən etdim:

_________________________________________________________(müdaxilə faktı)

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu və 12-ci maddələrinə, həmçinin “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.3-cü maddəsinə əsasən qərara alıram:

Aşağıda qeyd olunan abidənin mülkiyyətçisi, icarəçisi, istifadəçisi, yerinə yetirilən işlərin sifarişçisi və ya podratçısı olan vəzifəli şəxs, hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən yerinə yetirilən işlər müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılsın, yaxud dayandırılsın (müvafiq qərarın altından xətt çəkilsin):

1. Abidənin:

adı ______________________________________________________

inventar nömrəsi ___________________________________________

tarixi_____________________________________________________

ünvanı____________________________________________________

2. Abidənin mülkiyyətçisi, icarəçisi, istifadəçisi, yerinə yetirilən işlərin sifarişçisi və ya podratçısı_______________________________

___________________________________ ____________

(soyadı, adı, atasının adı, ünvanı) (imza)

3.____________________________________________________

(yerinə yetirilməli tədbirlər, müəyyən edilmiş müddət)

Dövlət Qoruğu İdarəsinin məsul şəxsi __________________ __________

(soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi) (imza)

M.Y.

Qeydlər:

1. Bu Göstərişin surəti imzalandığı tarixin növbəti iş günündən gec olmayaraq, barəsində Göstəriş verilən şəxsə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə verilir.

2. Bu Göstərişin surəti rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan 30 (otuz) gün müddətində həmin Göstərişdən “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət verilə bilər.

“Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması ilə bağlı yazılı göstərişlərin məzmunu,

habelə təhlükənin aradan qaldırılması tədbirləri, onların həyata keçirilməsi Qaydası və müddəti”nə

2 nömrəli əlavə

Müdaxiləyə məruz qalmış abidənin texniki vəziyyəti haqqında

A K T № _____

Şuşa şəhəri “_____” __________ 20__ il

Biz, aşağıda imza edənlər ________________________________ tərəfindən

(soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi)

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə______tarix və memarlıq abidəsi kimi (inventar №-si _____) ___________________________________________________________________ (abidənin əhəmiyyət dərəcəsi)

dövlət qeydiyyatına alınmış ___________________________________________

(abidənin yerləşdiyi ünvan)

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 26 may tarixli 204 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mədəni sərvətlərə mühafizə dərəcəsinin tətbiqi Qaydası”nın 8-ci hissəsinə uyğun olaraq mühafizənin qabaqlayıcı dərəcəsi tətbiq olunmuş ____________________________________ ünvanında yerləşən

(abidənin yerləşdiyi ünvan)

yeni aşkar edilmiş abidəyə baxış keçirilən zaman aşağıdakı faktları aşkar etdik:

  1. ________________________________________________________
  2. ________________________________________________________
  3. ________________________________________________________
  4. ________________________________________________________

(abidəyə edilmiş müdaxilə faktlarının təsviri)

Bu akt 3 (üç) nüsxədə tərtib olunub və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsində saxlanılır.

Akta _____ (_______) ədəd fotoşəkil əlavə olunur.

Aktın düzgünlüyünü imzamızla təsdiq edirik:

İmza __________________________

(soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi)

İmza __________________________

(soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi)

İmza __________________________

(soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi)

#
#

ƏMƏLİYYAT İCRA OLUNUR