Robert Sekuta: “Mәqsәdimiz birgә çalışaraq güclü Azәrbaycan qurmağa kömәk etmәkdir”

Robert Sekuta: “Mәqsәdimiz birgә çalışaraq güclü Azәrbaycan qurmağa kömәk etmәkdir”
# 18 noyabr 2015 18:42 (UTC +04:00)

Bakı. Mәlahәt Nәcәfova-APA. Bu gün Bakıda ABŞ-ın Azәrbaycandakı sәfirinin iqamәtgahında ABŞ Ticarət Missiyası Azәrbaycana sәfәri ilə əlaqədar qәbul tәşkil olunub.

APA-nın mәlumatına görә, qәbulda çıxış edәn sәfir Robert Sekuta bildirib ki, Amerika Birlәşmiş Ştatların Azәrbaycanla әmәkdaşlıq etdiyi üç әsas sahәdәn biri dә iqtisadiyyatdır: "Ölkәlәrimiz arasında olan uğurlu әmәkdaşlığın ruhuna uyğun olaraq iqtisadi vә ticarət әlaqәlәri yaxşılaşdırmaq üçün 15 şirkәtdәn ibarәt nümayәndә heyәti Azәrbaycana gәlib. Mәqsәdimiz birgә çalışaraq güclü, sabit, demokratik, inkişaf edәn Azәrbaycan qurmağa kömәk etmәkdir".

Daha sonra çıxış edәn ABŞ Ticarәt Departamentinin rәsmisi Maykl Lalli əvvəllər də Azәrbaycanda çalışdığını vә burada ticarәt üçün geniş potensial olduğunu deyib: "Biznesin inkişafına kömәk etmәk iki ölkә arasında biznes, iqtisadiyyat, investisiya münasibәtlәrinin inkişafı vә ölkәlәrin gәlirlәrinin artması demәkdir. ABŞ-dan olan 15 şirkәt Azәrbaycanda tәrәfdaş tapmaq vә burada yeni biznesin әsasını qoymaq istәyirlәr".

Xatırladaq ki, missiya noyabrın 20-nә kimi Azәrbaycanda olacaq, dövlәt vә özәl sektor rәsmilәri ilә görüşlәr keçirәcәk. Missiyada “Baxter”, “Bloomberg LP”, “Capstone Turbine”, “Dow”, “Honeywell”, “Globalise”, “Langan”, “Miyamoto International”, “Osisoft”, P&G, “Thomson Reuters”, “Turner International", “Wayback's Burgers”, "WSP/Parsons Brinkherhoff” şirkətləri iştirak edir.

#
#

ƏMƏLİYYAT İCRA OLUNUR