Əlillərin dərmanla təmin olunması qaydası müəyyənləşib

Əlillərin dərmanla təmin olunması qaydası müəyyənləşib
# 27 dekabr 2021 20:00 (UTC +04:00)

Nazirlər Kabineti “Əlilliyi olan şəxslərin dərman preparatları, tibbi xidmət və ölkə hüdudları daxilində sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin olunması Qaydası”nı təsdiq edib.
APA-nın məlumatına görə, bu Qayda əlilliyi olan şəxslərin, o cümlədən 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların (əlilliyi olan şəxslər) dərman preparatları, tibbi xidmət və ölkə hüdudları daxilində sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin olunması qaydasını tənzimləyir.
Bu Qayda əlilliyi olan Azərbaycan vətəndaşlarına və Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şamil edilir. Əlilliyi olan şəxslər bu Qaydaya əlavədə müəyyən edilmiş “Əlilliyi olan şəxslər üçün ambulator şəraitdə istifadə olunan ən vacib dərman preparatlarının siyahısı”nda nəzərdə tutulmuş dərman preparatları ilə Səhiyyə Nazirliyinin və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin birgə müəyyən etdikləri siyahıda nəzərdə tutulan dövlət müalicə-profilaktika müəssisələrində ( tibb müəssisələri) təşkil edilmiş aptek məntəqələri vasitəsilə təmin olunurlar. Həmin tibb müəssisələrinin siyahısı onların maddi-texniki bazası, kadr potensialı, ixtisaslaşması və göstərdikləri xidmətin əhaliyə əlçatanlığı nəzərə alınmaqla müəyyən edilir və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmi internet saytında yerləşdirilir.
Əlilliyi olan şəxslərə dərman preparatları bu Qaydayaya əlavə ilə müəyyən edilmiş “Pulsuz dərman resepti blankının forması” (resept) əsasında verilir. Tibb müəssisələrini dərman resepti blankı ilə Səhiyyə Nazirliyi təmin edir. Əlilliyi olan şəxslər və ya onların qanuni nümayəndəsi şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə tibb müəssisəsinə müraciət etdikləri gün reseptlə təmin edilirlər. Bir reseptdə yalnız bir dərman preparatı yazılır. Ambulator müalicə ilə əlaqədar verilən dərman prepa- ratlarının dəyəri əlilliyi olan şəxslərin yaşadığı ərazi üzrə bu Qaydanın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulan dövlət tibb müəssisə lərinin xərclərində bu məqsədlə nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına ödənilir.

Dövlət tibb müəssisələri və reabilitasiya müəssisələrində Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 yanvar tarixli 5 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfi”ndə nəzərdə tutulan tibbi xidmətlər əlilliyi olan şəxslərə icbari tibbi sığorta vəsaitləri hesabına göstərilir. Dövlət tibb müəssisələrində əlilliyi olan şəxslərə bu Qaydada və Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 24 iyul tarixli 321 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət tibb müəssisələrində əlilliyi olan şəxslər üçün dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilməyən tibbi xidmətlərin növləri”ndə nəzərdə tutulmuş tibbi xidmətlərdən əlavə digər tibbi xidmətlər müvafiq olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (Nazirlik), Səhiyyə Nazirliyinin və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin göndərişləri əsasında dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilir.

Əlilliyi olan şəxslər üçün ambulator şəraitdə istifadə olunan ən vacib dərman preparatlarının siyahısı

Sıra

№-si

Dərman preparatlarının adı (beynəlxalq patentləşdirilməmiş

adı və qrup adı)

Buraxılış forması

Ağrıkəsicilər və qeyri-steroid iltihabəleyhinə dərman vasitələri

1.

Diklofenak

tablet, məlhəm

2.

Ketorolak

tablet, inyeksiya üçün məhlul

3.

Etorikoksib

tablet

4.

Meloksikam

tablet

5.

İbuprofen

tablet, suspenziya

Allergiya əleyhinə dərman vasitələri

6.

Xloropiramin

tablet

7.

Setirizin

tablet

8.

Difenhidramin

tablet,inyeksiya üçün məhlul

Ürək damar sistemi üçün dərman vasitələri

9.

Amiodaron

tablet

10.

Amlodipin

tablet

11.

Enalapril

tablet

12.

Kaptopril

tablet

13.

Kandesartan

tablet

14.

Lizinopril+ Hidroxlortiazid

tablet

15.

Perindopril+İndapamid

tablet

16.

Metoprolol

tablet

17.

Bisoprolol

tablet

18.

İnozin

tablet

19.

Trimetazidin

tablet

20.

Diqoksin

tablet

21.

Maqnezium aspartat+kalium aspartat

tablet

22.

Korvalol

damcı

23.

İzosorbid dinitrat

tablet

24.

Atorvastatin

tablet

Beyin və periferik qan dövranını yaxşılaşdıran dərman vasitələri

25.

Nimodipin

tablet

26.

Sinnarizin

tablet

27.

Pirasetam

tablet, inyeksiya üçün məhlul

28.

Serebrolizin

inyeksiya üçün məhlul

29.

Niserqolin

tablet

30.

Alfa lipoy turşusu

tablet, inyeksiya üçün məhlul

31.

Aktovegin

inyeksiya üçün məhlul

32.

Pentoksifillin

tablet

Antiaqreqant, antikoaqulyant dərman vasitələri

33.

Asetilsalisil turşusu

tablet

34.

Klopidoqrel

tablet

35.

Varfarin

tablet

Sidikqovucu dərman vasitələri

36.

Furosemid

tablet

37.

Spironolakton

tablet

Həzm sisteminə təsir edən dərman vasitələri

38.

Pankreatin

tablet, kapsul, draje

39.

Omeprazol

kapsul

40.

Lansoprazol

kapsul

41.

Metoklopramid

tablet

42.

Aluminium hidroksid+ maqnezium hidroksid

suspenziya, tablet

43.

Drotaverin

tablet

44.

Ursodeoksixol turşusu

tablet, kapsul

Tənəffüs sisteminə təsir edən dərman vasitələri

45.

Asetilsistein

tablet

46.

Salbutamol

inhalyasiya üçün

47.

İpratropium bromid+fenoterol

inhalyasiya üçün

48.

Salmeterol+flutikazon

inhalyasiya üçün

Sinir-əzələ sisteminə təsir edən dərman vasitələri

49.

Piridostiqmin bromid

tablet

50.

İpidakrin

tablet

Vitamin və minerallar

51.

Piridoksin hidroxlorid

inyeksiya üçün məhlul

52.

Tiamin xlorid

inyeksiya üçün məhlul

53.

Sianokobalamin

inyeksiya üçün məhlul

54.

Nikotin turşusu

inyeksiya üçün məhlul

55.

Polivitaminlər

tablet, inyeksiya üçün məhlul

56.

Kalsium duzları

tablet

57.

Xolekalsiferol

damcı, tablet

Antimikrob dərman vasitələri

58.

Amoksisillin +klavulon turşusu

tablet, suspenziya

59.

Sulfosalazin

tablet

60.

Azitromisin

tablet, suspenziya

Oftalmoloji dərman vasitələri

61.

Timolol

damcı

62.

Adenozin+sitoxrom+ nikotinamid

damcı

Hormonal dərman vasitələri

63.

Metilprednizolon

tablet

64.

Desmopressin asetat

sprey, tablet

65.

Somatotropin

inyeksiya üçün məhlul

66.

Nandrolon

inyeksiya üçün məhlul

67.

Prednizolon

tablet

68.

Budezonid

sprey

69.

Betametazon

krem.məlhəm

70.

Deksametazon

inyeksiya üçün məhlul

Epilepsiya əleyhinə dərman vasitələri

71.

Qabapentin

kapsul

72.

Levetirasetam

tablet

73.

Valproy turşusu duzları

tablet, kapsul, şərbət

74.

Karbamazepin

tablet

75.

Benzobarbital

tablet

76.

Topiramat

kapsul

77.

Fenobarbital

tablet

78.

Lamotrigin

tablet

Bazis iltihab əleyhinə (immunosupressiv) dərman vasitələri

79.

Azatioprin

tablet

80.

Everolimus

tablet

81.

Takrolimus

kapsul

82.

Sirolimus

tablet

83.

Siklosporin

kapsul

84.

Mikofenolat mofetil

tablet, kapsul

85.

Metotreksat

tablet

Parkinsonizm əleyhinə dərman vasitələri

86.

Levodopa+Karbidopa

tablet

87.

Levodopa+Karbidopa+Entakapo

tablet

88.

Triheksifenidil

tablet

Mərkəzi təsirli miorelaksantlar

89.

Tolperizon

tablet

90.

Baklofen

tablet

Depressiya əleyhinə dərman vasitələri

91.

Duloksetin

kapsul

92.

Amitriptilin

tablet, inyeksiya üçün məhlul

93.

Essitalopram

tablet

94.

Klomipramin

tablet

Antipsixotik dərman vasitələri

95.

Haloperidol

tablet, inyeksiya üçün məhlul

96.

Klozapin

tablet

97.

Levomepromazin

tablet

98.

Perfenazin

tablet

99.

Perisiazin

kapsul

100.

Risperidon

tablet, məhlul

101.

Ketiapin

tablet

102.

Flufenazin

inyeksiya üçün məhlul

103.

Sulpirid

tablet, kapsul, inyeksiya üçün məhlul

104.

Trifluoperazin

tablet

105.

Xlorprotiksen

tablet

106.

Aripiprazol

tablet

107.

Xlorpromazin

tablet, draje

Trankvilizəedici dərman vasitələri

108.

Alprazolam

tablet

109.

Diazepam

tablet, inyeksiya üçün məhlul

110.

Fenazepam

tablet

111.

Klonazepam

tablet

112.

Hidroksizin

tablet

113.

Zopiklon

tablet

Opioid analgetiklər

114.

Fentanil

transdermal

115.

Morfin

ampul

116.

Omnopon

ampul

117.

Tramadol

kapsul, ampul

118.

Trimeperidin

ampul

#
#

ƏMƏLİYYAT İCRA OLUNUR