Əcnəbilərin Azərbaycanda kommersiya məqsədilə alınmayan mallara görə ödədiyi ƏDV-nin qaytarılması qaydası təsdiqlənib

Əcnəbilərin Azərbaycanda kommersiya məqsədilə alınmayan mallara görə ödədiyi ƏDV-nin qaytarılması qaydası təsdiqlənib
  • Clock-gray 16:37
  • calendar-gray 10 İyul 2020

Nazirlər Kabineti “Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş  əlavə  dəyər  vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın Vahid Forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” qərar qəbul edib.

APA-nın məlumatına görə, bu qərarla  “Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron vergi hesab fakturasının Vahid Forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 2 sentyabr tarixli Qərarı ləğv edilib.

Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın Vahid Forması / The form of electron invoice for the refund of the value added tax paid for goods, not intended for commercial or production purposes, purchased within the territory of the Republic of Azerbaijan by foreigners and stateless persons

 Seriya/Series TR   №                                                             20            il Satıcı/Seller                                                             

 

(satıcının adı, soyadı, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) yerləşdiyi ünvan və VÖEN-i/name, surname, property address and TIN of goods seller)

 

Alıcı/Buyer                                                                                                                               

 
 

 

(adı, soyadı /name, surname)

 

Pasport/Passport: seriya/series                                           

 

Alıcının vətəndaşı olduğu ölkənin adı (vətəndaşlığı olmayan şəxsin gəldiyi ölkənin adı)

/The citizenship of the buyer (the name of country where stateless person came from)

 

 
 

 

 

(manatla/in manat)

Sıra

№-si (Num- ber)

Satılmış malların adı

/Name of sold goods

Ölçü vahidi

/Unit of measure

Miqdarı

/Quan- tity

Vahidinin qiyməti

/Price of unit

Satılmış malların dəyəri (ƏDV-siz)

/Cost of sold goods (without VAT)

Vergi tutulan əməliyyat- lardan

ödənilməli ƏDV

/VAT from taxable operation

Satılmış mallar üçün məbləğ

/Sum for sold goods

4 * 5

6 * 0,18

6 + 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Yekun/ Total

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qaytarılacaq ƏDV məbləği / Sum of VAT refund

 

 

 

 

Fiskal  ID:                                  (kassa çekində qeyd olunmuş hərf və rəqəmlərin kombinasiyasından ibarət 12 rəqəmli kod qeyd olunur)

/Fiscal ID:                                  (a twelve-digit code indicated in the cash receipt consisting of a combination of letters and numbers)

 

ƏDV-nin qaytarılmasının son tarixi

/Deadline of VAT refund                      “                                    20             

 

Satıcının səlahiyyətli şəxsi/

Representative of seller                                                                            

(adı, soyadı/name, surname)

 

M.Y.                                                                                                        

(imza/signature)                                               (vəzifəsi/position)

 Dövlət Gömrük Komitəsinin səlahiyyətli şəxsinin imzası/ Representative of State Customs Committee

 
 

(adı, soyadı/name, surname)

 

M.Y.                                                                                                       

(imza/signature)                                        (vəzifəsi/position)

 

Alıcının bank kartının və ya hesabının rekvizitləri (alıcının istəyi əsasında)

/bank requisities of  buyer's bank accounts (based on buyer's request):      

 
 

 

 

Bank kartının sahibinin adı və soyadı

/Name and surname of bank account owner:                                                              

 

Hesabın №-si/Number of account:                                                               Operatorun rekvizitləri/Requisities of operator                                                                                                                                                          IBAN:

Operatorun adı/Name of operator                                                                 VÖEN/TIN                      

Benefisiar/Beneficiary                                                                                Kod/Code:

Müxbir hesab/Authorized account :                                                              SWIFT               

Müxbir bank/Authorized bank                                                                       Müvəkkil bankın rekvizitləri/Requisitiesof authorized bank                                                                                        

 
 

 

IBAN:                                                                                                       

Operatorun adı/Name of operator:                                                                                    VÖEN/TIN:                     

Benefisiar/Beneficiary:                                                                               Kod/Code:                                               Müxbir hesab/Authorized account:                                                                SWIFT                                         

Müxbir bank/Authorized bank    _                                                                                   

 

 Qeyd edək ki, qərara əsasən,  ƏDV aşağıdakılara əməl edildiyi halda qaytarılır:

-   bir elektron qaimə-faktura üzrə malların dəyəri (ƏDV ilə birlikdə) 300 manatdan çox olduğu halda;

-   elektron qaimə-faktura tərtib edildiyi gündən 90 (doxsan) gün müddətində ölkə ərazisini tərk edərkən həmin elektron qaimə- fakturada gömrük orqanı tərəfındən müvafiq qeyd aparıldığı halda.

 ƏDV-nin geri qaytarılmasını ölkə ərazisini tərk edərkən müvəkkil bankdan tələb edə və ya bu elektron qaimə-fakturada göstərilən hesaba köçürülməsi məqsədilə bunun üçün yaradılmış qutuya ata bilərsiniz.

 

NOTES:

 

1.  VAT is refunded in following cases:

1.1.    VAT included value of goods for (one) 1 electron invoice more than 300 AZN;

1.2.    During 90 days after preparation of electron invoice at a moment of leaving country territory custom body put appropriate notes on electron tax invoice.

 

2.     For refund of VAT at a moment of leaving country you should appeal for authorized bank or put in special box created for the purposes of transfer on bank account mentioned in the electron invoice.

 

 

Firuzə Vahid

Digər xəbərlər